10 phút cập nhật VTC2 ngày 08/08/2014

23.11.2017

 

Đối với Doanh nghiệp, thời gian luôn là tiền bạc. Việc nắm được thông tin đầy đủ và nhanh chóng từ hoạt động kinh doanh hằng ngày sẽ giúp bộ phận lãnh đạo rất nhiều trong khi ra các quyết định kinh doanh quan trọng. Và với những giải pháp quản trị tổng thể doanh nghiệp hiện đại thì việc cập nhật thông tin kinh doanh đã trở nên đơn giản hơn trước rất nhiều….

 

Tin trước: Danh sách cố vấn

Tin tiếp: Chương trình: Nhịp sống công nghệ trên VTV2