Download

Yêu cầu phần cứng sử dụng phần mềm

CPU: Tốc độ 1.4GHz (64bit) trở lên.

Ram: 8Gb trở lên.

Disk Space: 30Gb trở lên.

OS: Window 7, 8, 8.1, 10.

       Sever 2008, 2012, 2016.

Hướng dẫn tải xuống, cài đặt và cấu hình công cụ hệ thống. Cài đặt và sử dụng công cụ hỗ trợ. 

111.pngBộ cài đặt công cụ hỗ trợ