Hơn 50% ngân hàng không đủ sức chống chọi với suy thoái

23.10.2019

Theo: vnexpress.net

Tin trước: 14 NGUYÊN TẮC QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP CỦA FAYOL

Tin tiếp: Sự lãng phí khủng khiếp ở các DN Việt: Đội ngũ thực làm và thực quản nhất là quản lý cấp trung, và khi ra đi họ mang theo tất cả tri thức, kinh nghiệm, quan hệ…