8 công việc kế toán doanh nghiệp cần làm trong tháng 3/2019

22.02.2019
DNVN- Nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, năm 2018, khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2018, hay thông báo tình hình biến động lao động tháng 02/2019… là 3 trong 8 công việc mà người làm công tác nhân sự, kế toán doanh nghiệp cần làm trong tháng 3/2019.

Dưới đây là danh sách 8 công việc mà doanh nghiệp cần thực hiện trong tháng 03/2019:

1. Nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) năm 2018
Thời hạn: Chậm nhất ngày 31/3/2019
Chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính (đối với các DN lựa chọn kỳ kế toán khác năm dương lịch), doanh nghiệp phải nộp hồ sơ quyết toán thuế TNDN đến Chi cục Thuế quản lý trực tiếp.
2. Khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2018
Thời hạn: Chậm nhất ngày 31/3/2019
Chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch, doanh nghiệp phải thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân dù phát sinh hay không phát sinh khấu trừ thuế trong năm và quyết thay cho các cá nhân có ủy quyền.
Trường hợp doanh nghiệp không phát sinh trả thu nhập từ tiền lương, tiền công trong thì không phải khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân.
3. Thông báo tình hình biến động lao động tháng 02/2019 (nếu có)
Thời hạn: Trước ngày 03/3/2019
Trong trường hợp doanh nghiệp có biến động (tăng/giảm) về số lượng NLĐ làm việc thì trước ngày 03 của tháng liền kề, doanh nghiệp phải gửi Thông báo về Trung tâm dịch vụ việc làm nơi đặt trụ sở.
4. Nộp tờ khai thuế TNCN tháng 02/2019
Thời hạn: Chậm nhất là ngày 20/3/2019
Trong tháng, nếu doanh nghiệp có khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì phải thực hiện nộp hồ sơ khai thuế TNCN tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý doanh nghiệp, chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng liền sau.
Lưu ý: Quy định trên áp dụng đối với doanh nghiệp áp dụng hình thức khai thuế theo tháng; nếu trong tháng không phát sinh khấu trừ thuế TNCN thì doanh nghiệp không phải kê khai tháng đó.
5. Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 02/2019
Thời hạn: Chậm nhất là ngày 20/3/2019
Hàng tháng, doanh nghiệp sẽ thực hiện việc báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn với cơ quan thuế quản lý trực tiếp (kể cả khi trong kỳ không sử dụng hóa đơn) chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo.
Doanh nghiệp thuộc diện nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng là:
Doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm về hóa đơn bị xử lý vi phạm hành chính về hành vi trốn thuế, gian lận thuế.
Doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế thuộc diện mua hóa đơn của cơ quan thuế.
Lưu ý: Việc báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng được thực hiện trong thời gian 12 tháng kể từ ngày thành lập hoặc kể từ ngày chuyển sang diện mua hóa đơn của cơ quan thuế.
6. Nộp tờ khai thuế GTGT tháng 02/2019
Thời hạn: Chậm nhất là ngày 20/3/2019
Hàng tháng, doanh nghiệp có tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề trên 50 tỷ đồng thì phải nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng của tháng đó, chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng liền sau.
7. Trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN của tháng 03/2019
Thời hạn: Chậm nhất ngày 31/3/2019
Chậm nhất ngày cuối cùng của tháng, doanh nghiệp sẽ trích tiền đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN trên quỹ tiền lương tháng của NLĐ tham gia BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN.
Đồng thời trích từ tiền lương tháng đóng các loại bảo hiểm trên của từng NLĐ theo mức quy định để nộp cho cơ quan BHXH cấp huyện nơi doanh nghiệp đặt trụ sở, chi nhánh của DN sẽ đóng tại cơ quan BHXH nơi chi nhánh hoạt động.
8. Trích nộp Kinh phí Công đoàn của tháng 3/2019
Đây là nghĩa vụ của doanh nghiệp, không phân biệt là đã có hay chưa có tổ chức Công đoàn.
Mức đóng kinh phí Công đoàn là 2% của quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH cho NLĐ, đóng cùng thời điểm đóng BHXH bắt buộc cho NLĐ.
Theo: doanhnghiepvn

Tin trước: Dự án Gang thép Thái Nguyên: 'Mắc kẹt' khoản vay 1.800 tỷ

Tin tiếp: Xuất khẩu hàng hóa sang Mỹ khởi sắc, đạt hơn 5 tỷ USD