Cải cách tiền lương: Nhà nước sẽ không can thiệp lương của DNNN

14.02.2019

Đến 2021, Nhà nước không can thiệp vào thang, bảng lương của doanh nghiệp, nhưng sẽ có mức lương tối thiểu, người lao động có thể thỏa thuận lương.

Sau hơn nửa thập kỷ với 4 lần thực hiện cải cách chính sách tiền lương cùng với nhiều Nghị quyết của Đảng và Nhà nước được ban hành, chế độ tiền lương hiện hành vẫn bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập…

Cải cách tiền lương: Nhà nước sẽ không can thiệp lương của DNNN - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung.

Đến tháng 5/2018, Hội nghị trung ương 7 (Khóa XII) đã thông qua Nghị quyết số 27 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong các doanh nghiệp.

Nghị quyết được kỳ vọng sẽ tạo bước đột phá mới về chính sách tiền lương trong thời gian tới. Trong đó, một trong những nội dung quan trọng của là giảm dần sự can thiệp của Nhà nước về vấn đề tiền lương trong khu vực doanh nghiệp tư nhân.

Ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết: “Công việc phải làm liên quan đến tiền lương khối doanh nghiệp đó là trước mắt phải tập trung hoàn thiện khuôn khổ pháp lý liên quan đến vấn đề này để vừa đáp ứng được yêu cầu trong nước, nhưng lại phù hợp với thị trường lao động quốc tế. Thứ 2 là Nhà nước sẽ phải hướng dẫn cho doanh nghiệp trong việc tăng cường thỏa thuận, thỏa ước lao động giữa người lao động và giới chủ. Và Nhà nước sẽ tiến tới đến năm 2021 không can thiệp vào thang, bảng lương của doanh nghiệp, nhưng Nhà nước sẽ can thiệp bằng cách đưa ra mức lương tối thiểu, mức sống tối thiểu và người lao động có quyền thỏa thuận với doanh nghiệp. Nhà nước sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và giám sát việc thực hiện các chính sách này”.

Theo: VOV

Tin trước: Vượt kế hoạch kinh doanh: Dễ như ăn kẹo?

Tin tiếp: Xuất siêu ngành nông nghiệp giảm 20%