Cơ điện lạnh (REE) báo lãi trước thuế kỷ lục 2.118 tỷ đồng, vượt 37% kế hoạch năm

30.01.2019

Riêng LNST quý 4 Cơ điện lạnh đạt 584 tỷ đồng, tăng gần 38% so với năm 2017.

CTCP Cơ điện lạnh (mã chứng khoán REE) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2018 với doanh thu thuần đạt 1.635,7 tỷ đồng, giảm nhẹ do với con số 1.667,6 tỷ đồng đạt được quý 4/2017. Trong khi đó chi phí giá vốn lại tăng so với cùng kỳ dẫn đến lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 384,9 tỷ đồng, giảm đến 29,2% so với cùng kỳ năm 2017.

Trong cơ cấu doanh thu của REE, doanh thu từ dịch vụ cung cấp và lắp đặt đạt 905 tỷ đồng, đóng góp khoảng 55% tổng doanh thu. Doanh thu từ điện, nhiên liệu đạt trên 223,5 tỷ đồng, doanh thu từ sản xuất thương mại đạt 180,8 tỷ đồng, còn lại là doanh thu từ bất động sản.

Cơ điện lạnh (REE) báo lãi trước thuế kỷ lục 2.118 tỷ đồng, vượt 37% kế hoạch năm - Ảnh 1.

Đáng chú ý, chi phí tài chính trong quý bù trừ về còn âm 2,7 tỷ đồng dù khoản chi trả lãi vay vẫn gần 63 tỷ đồng là so trong quý công ty ghi nhận hoàn nhập dự phòng giảm giá đầu tư trên 66,3 tỷ đồng. Chi phí tài chính quý 4/2017 hơn 100 tỷ đồng trong khi chi trả lãi vay gần 43 tỷ đồng cũng do khoản hoàn nhập dự phòng giảm giá đầu tư và chênh lệch do bán các khoản đầu tư. Trong quý, các công ty liên doanh liên kết mang về 335 tỷ đồng tiền lãi, tăng 187 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Cơ điện lạnh (REE) báo lãi trước thuế kỷ lục 2.118 tỷ đồng, vượt 37% kế hoạch năm - Ảnh 2.

Những nguyên nhân trên dẫn tới lợi nhuận sau thuế quý 4/2018 đạt 583,6 tỷ đồng, tăng đột biến đến 37,7% so với qusy 4/2017. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 551 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2018 doanh thu thuần đạt trên 5.100 tỷ đồng, tăng nhẹ 2% so với con số doanh thu 4.995 tỷ đồng đạt được năm 2017. Tuy nhiên chi phí giá vốn tăng cao nên lợi nhuận gộp ngược lại giảm 14% so với cùng kỳ.

Ngoài ra, doanh thu tài chính tăng 129 tỷ đồng, chi phí tài chính giảm được 163 tỷ đồng là những nhân tố chính dẫn tới lợi nhuận trước thuế còn 2.118 tỷ đồng, số lãi kỷ lục công ty từng đạt được trong 1 năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.884,7 tỷ đồng, tăng 23,8% so với năm 2017 và vượt đến 37,7% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.

Cơ điện lạnh (REE) báo lãi trước thuế kỷ lục 2.118 tỷ đồng, vượt 37% kế hoạch năm - Ảnh 3.

Tính đến hết năm 2018 tổng tiền và các khoản tương đương tiền còn 1.865 tỷ đồng giảm 532 tỷ đồng so với đầu năm, trong đó tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn 393 tỷ đồng, các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 1.112 tỷ đồng, tăng 624 tỷ đồng so với đầu kỳ.

Lượng hàng tồn kho giảm sâu 586 tỷ đồng, xuống còn 969 tỷ đồng, chủ yếu giảm giá trị chi phí sản xuất kinh doanh dở dang. Tổng tài sản đến cuối năm tăng 1.200 tỷ đồng so với đầu năm, đạt 15.500 tỷ đồng. Nợ phải trả 5.571 tỷ đồng, trong dư vay nợ thuê tài chính ngắn hạn 1.111 tỷ đồng và dư vay nợ thuê tài chính dài hạn gần 2.070 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt 9.928 tỷ đồng, trong đó vốn góp chủ sở hữu hơn 3.100 tỷ đồng.

Theo: cafef

Tin trước: Vì sao doanh nghiệp Việt còn dè dặt trong đầu tư hệ thống phần mềm ERP?

Tin tiếp: Các số liệu kinh tế của Trung Quốc đã được "làm mượt"?