Định khoản nghiệp vụ 16

01.10.2018

Nhập kho 4.000m hàng G2 của đơn vị NB02 (Công ty Xinh Xinh) theo phiếu nhập mua số 0004 ngày 10 tháng 01 năm 2022 kèm theo HĐ GTGT XX/11T số: 0002236. Trị giá G2 trên hoá đơn  như sau:

– Đơn giá mua chưa có thuế : 11.000đ/m

– Thuế suất thuế GTGT: 10%

Tiền hàng chưa thanh toán

 

Định khoản kế toán:

Nợ TK 1561 (G2): 44.000.000

Nợ TK 13311:  4.400.000

      Có TK 3311 (Xinh Xinh):   48.400.000

>>Xem video

Tin trước: Định khoản NV 14

Tin tiếp: Định khoản NV 17