Định khoản nghiệp vụ 16

01.10.2018

Nhập kho 4.000m hàng G2 của đơn vị NB02 (Công ty Xinh Xinh) theo phiếu nhập mua số 04 ngày 10 tháng 01 năm 2016 kèm theo HĐ GTGT XX/11T số: 0002236. Trị giá G2 trên hoá đơn  như sau:

– Đơn giá mua chưa có thuế : 11.000đ/m

– Thuế suất thuế GTGT: 10%

Tiền hàng chưa thanh toán

Định khoản kế toán:

Nợ TK 156 (G2): 44.000.000

Có TK 1331:  4.400.000

Có TK 3311 (Xinh Xinh):   48.400.000

>>Xem video

Tin trước:

Tin tiếp: