Hà Thanh

15.11.2018

Tổng Công ty CP đầu tư xây dựng Hà Thanh là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất và cung cấp vật liệu xây dựng.
Trong 12 năm qua, Tổng Công ty CP đầu tư xây dựng Hà Thanh đã tiến một bước dài trong xây dựng và phát triển. Và đến nay dãy sản phẩm của Tổng Công ty CP đầu tư xây dựng Hà Thanh trải dài từ các sản phẩm đá tự nhiên như: đá bỏ vỉa vát, đá xây dựng, đá tảng, đá 1×2, đá ghép tự nhiên, gạch xây, ngói lợp tới bêtông trộn sẵn, gạch terrazzo; khai thác và chế biến khoáng sản và các sản phẩm ống cống, cột điện, cọc dự ứng lực…
Với hơn 10 nhà máy đặt khắp các vùng kinh tế trọng điểm của Thanh Hóa, sản phẩm của chúng tôi đã trở nên quen thuộc với mỗi người dân xứ Thanh nói riêng và Việt Nam nói chung.
Các nhãn hiệu sản phẩm như Sản phẩm đá tự nhiên Thanh Hóa, Gạch không nung liên doanh Việt Nhật, Bê tông tươi liên doanh Việt Nhật, các sản phẩm gạch Tuy nen Phú Thịnh, Gạch lát Terrazzo Việt Nhật, Ngói Tuy nen liên doanh Hạ Long … luôn là niềm tự hào của chúng tôi.

Tin trước: Thanh Long

Tin tiếp: Xuân Trường Hai