Hóa đơn bán lẻ

18.01.2018

Quy trình bán lẻ

Tổng quan:

 • Quản lý đầy đủ các khâu trong quy trình bán lẻ tại các cửa hàng, quầy hàng… nhằm giúp doanh nghiệp quản lý hệ thống phân phối bán lẻ các sản phẩm hàng hóa của đơn vị. Các giao dịch bán hàng, thanh toán được thực hiện nhanh chóng, tiện lợi cùng những tính năng hạch toán kế toán tự động sẽ hỗ trợ giảm thiểu tối đa thao tác thực hiện của các bộ phận liên quan.

 

Những điểm chính:

  • Khai báo và quản lý hàng hóa theo mã vạch, theo serial, hình ảnh… Lập và in mã vạch từ phần mềm.
  • Lập và in các giao dịch hóa đơn bán lẻ (tự tính tiền hàng theo giá bán lẻ, lấy chiết khấu… Ghi nhận tiền khách hàng trả và tiền phải trả lại khách hàng).
  • Thiết lập và quản lý chính sách bán lẻ: giảm giá, chiết khấu, tặng quà, thẻ tích điểm… tới từng khách hàng, mặt hàng, nhóm hàng.
  • Thanh toán bằng nhiều cách (Tiền mặt, Thẻ ngân hàng…). Tự động hạch toán phiếu kế toán (phiếu thu, báo có ngân hàng).
  • Quản lý lượng hàng theo từng kho, điểm bán hàng. Theo dõi việc điều chuyển hàng hóa giữa các kho, các điểm bán hàng.
  • Lập và in báo cáo doanh số bán lẻ, Báo cáo tổng hợp và chi tiết về hàng xuất (theo ngày, nhân viên, nhóm khách hàng…).

Hình 1. Quy trình nghiệp vụ bán lẻ

 

Hình 2. Giao diện của hóa đơn bán lẻ

 

Hình 3. Tiện ích nhập liệu trên hóa đơn bán lẻ

 

Hình 4. Tự động tạo chứng từ thanh toán sau khi bán hàng

 

Hình 5. In hóa đơn bán lẻ

Tin trước: Bảng lương

Tin tiếp: Chứng từ tự động