14.2. Bảng chấm công

15.10.2018

Khi sử dụng bảng chấm công trên thanh chương trình, chương trình sẽ tự động lưu vết thời gian đăng nhập lần đầu tiên trong ngày để chấm tự động. Thời gian đăng nhập sẽ căn cứ vào đồng hồ hệ thống của máy chủ.

Tiện ích Bảng chấm công của phần mềm Meliasoft giúp bạn có thể thực hiện chấm công Online dễ dàng thông qua chương trình quản lý nội bộ của Meliasoft.

Việc chấm công trên máy chủ bắt đầu từ thời gian quy định trong khai báo hệ thống (Giờ làm việc buổi sáng).

Bảng tùy chọn cho phép bạn xem Bảng chấm công của tháng/năm nào.

Khai báo số giờ làm việc/1 ngày để tính lương và tiền làm thêm giờ nếu có.

Dùng phím Space Bar để thay đổi giữa 02 tùy chọn chấm công theo giờ bắt đầu đi làm hay theo công việc thực hiện.

Tại đây, Chương trình lưu thông tin chấm công theo từng ngày, chi tiết đến từng người (user) sử dụng chương trình trong mạng nội bộ.

Ngày Thứ Bảy và Chủ Nhật được bôi màu khác giúp dễ dàng phân biệt giữa các ngày trong tuần và các tuần trong tháng.

Đưa con trỏ chuột về góc cuối cùng bên trái khi nào biến thành mũi tên 2 đầu thì kéo sang tạo thành 2 bảng dọc đối chiếu dễ dàng hơn.

Ngày làm việc hiện thời được bôi màu vàng để phân biệt với những ngày khác.

Tại cột “Cộng đi muộn” tổng hợp số phút đi muộn tích lũy kể từ đầu tháng đến ngày làm việc hiện thời. Số liệu này có thể được sử dụng để tính lương nhân viên.

Ở đây, giờ đi muộn (quy ra phút) được tính bằng Giờ đăng nhập – (trừ) Giờ quy định (Khai báo trong Quản trị hệ thống) + 10 phút (Số này có thể khai báo theo yêu cầu).

Bạn có thể nhấn phím F3 để vào bảng khai báo thông tin chấm công (Nếu có quyền chấm công).

Tại bảng này, bạn có thể khai báo giờ làm việc áp dụng cho từng user và thêm thông tin ghi chú nếu có.

Sau khi thoát ra các thông tin khai báo sẽ được lưu vào Bảng chấm công.

Với tùy chọn chấm công theo công việc thực hiện chương trình sẽ lấy dữ liệu từ Phiếu công việc để tạo Bảng chấm công. Với tùy chọn này bạn cần khai báo “số giờ làm việc/1 ngày).

Tại đây, chương trình lấy số liệu tổng thời gian làm việc của từng User theo từng ngày từ Phiếu công việc tương ứng. Từ đó tính ra số giờ vượt hoặc thiếu so với số giờ làm việc/1 ngày được khai báo tại bảng lọc khi lên báo cáo Bảng chấm công.

Nếu làm thiếu giờ so với giờ làm việc/1 ngày sẽ được ghi chú là âm. Ngược lại là số dương.

Tương tự ở đây, cột “Cộng thêm giờ” được cộng lũy kế số chênh lệch từ đầu tháng đến ngày hiện tại. Đây cũng có thể được lấy làm căn cứ để tính lương nhân viên.

Tin trước: 14.1. Thiết kế mẫu in chứng từ, báo cáo

Tin tiếp: 14.3. Hỗ trợ từ xa