6.9. Danh mục biểu thuế

15.10.2018

Danh mục biểu thuế dùng để khai báo, quản lý các loại hình thuế suất đầu ra, đầu vào. Danh mục này đã được khai báo tương đối đầy đủ, bạn không nên thay đổi lại. Nếu bạn muốn thay đổi, hãy liên hệ với nhân viên công ty Meliasoft để được hỗ trợ.

R: Ký hiệu của thuế GTGT đầu ra.

V: Ký hiệu thuế GTGT đầu vào.

R00, V00: Thuế GTGT 0%.

Mã thuế: V/R__x, trong đó x có các giá trị:

A: Giá mua đã có thuế.

B: Người dùng có thể tự nhập tiền thuế.

C: Thuế điều chỉnh cho dự án đầu tư.

D: Thuế điều chỉnh cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

K: Thuế dành cho hàng hóa không phải chịu thuế.

L: Thuế dành cho hàng hóa, dịch vụ bán lẻ.

S: Thuế GTGT có phụ phí.

Phân loại thuế để tiện theo dõi và lên các báo cáo thuế, mã loại thuế phụ thuộc vào tính chất của thuế trong danh mục.

Esc – Quay ra.

Tin trước: 6.8. Danh mục khoản mục phí

Tin tiếp: 6.10. Danh mục giao dịch vật tư