5.3. Quản lý hợp đồng

15.10.2018

Quản lý Hợp đồng nằm trong quy trình Quản lý Hợp đồng.

Tại màn hình giao diện chính, bạn có thể truy cập Quản lý Hợp đồng qua quy trình Quản lý Hợp đồng. Bạn cũng có thể truy cập Quản lý Hợp đồng qua Menu Quản lý.

Quản lý Hợp đồng được sử dụng để theo dõi tiến độ thực hiện các giao dịch phát sinh liên quan đến hợp đồng.

Bảng phía trên lưu thông tin về các Hợp đồng cùng các thông tin quản lý chi tiết được sắp xếp theo các cột tương ứng.

Bảng phía dưới lưu các thông tin khác như Giao dịch, Đối tác, hoặc các thông tin truy vấn được lấy từ chi tiết hợp đồng để tiện theo dõi, đối chiếu.

Tại thanh công cụ phía trên, bạn có thể tùy biến lọc tìm, nhóm hoặc sắp xếp các hợp đồng theo tiêu thức chọn lựa.

Tìm kiếm đa chiều từ bất cứ thông tin nào ở bất kỳ trường nào. Enter để tìm kiếm. Tìm kiếm theo giá trị hợp đồng, Lọc theo ngày của Hợp đồng.

Chọn khoảng thời gian theo tiêu thức chọn. Enter để lọc.

Bạn có thể tìm kiếm theo một ngày quản lý khác. Các tiêu thức tìm kiếm có thể thay đổi theo yêu cầu người sử dụng.

Nhóm các hợp đồng theo tiêu thức chọn. Sau khi nhóm các hợp đồng theo một tiêu thức nào đó, bạn có thể chọn một nhóm cụ thể được chương trình liệt kê ra bên cạnh.

Ngoài ra bạn có thể click chuột vào nút ba chấm (…) để khai báo câu lệnh SQL. Phần này dành cho nhân viên kỹ thuật của Meliasoft.

Click vào nút ba chấm để tùy biến các trường sắp xếp.

Tại đây, bạn dùng phím Spacebar để chọn các tiêu chí sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống. Nhấn tổ hợp phím Ctrl+Spacebar để thay đổi giữa 2 tùy chọn tăng dần hay giảm dần.

Esc – Thoát ra ngoài để thực hiện sắp xếp theo các tùy chọn khai báo.

Với tùy chọn trước đó, chương trình ưu tiên sắp xếp theo Số file (Hồ sơ) (tăng dần)…

Tùy chọn sắp xếp các hợp đồng trong nhóm theo tiêu thức lựa chọn.

Sau khi click chọn, chương trình sẽ sắp xếp lại thứ tự trong nhóm hiển thị theo tùy chọn tăng dần hoặc giảm dần.

Tại đây bạn có thể sử dụng được các phím chức năng được liệt kê trên thanh tiêu đề của bảng. Click chuột phải và chọn một chức năng trong danh sách hiện ra.

F1 – Trợ giúp sẽ tự động mở đến Video hướng dẫn Quản lý hợp đồng (nếu có nối mạng Internet).

F2 – Thêm mới Hợp đồng.

F3 – Sửa thông tin Hợp đồng.

F8 – Xóa Hợp đồng.

Xem nhật ký sửa đổi Hợp đồng. Tại đây, chương trình có lưu nhật ký sửa đổi của Hợp đồng tương ứng. Bạn có thể dùng phím Spacebar để chọn xóa các dòng thông tin (nếu là user có quyền quản trị).

Chức năng hiển thị cột dành cho nhân viên kỹ thuật của Meliasoft.

Tại đây, bạn cũng có thể dùng chức năng tải lên file, tải về file để gửi và lấy file từ các user sử dụng khác. Chọn file để tải lên. Khai báo nội dung gửi và người nhận file tải lên.

Dùng phím Spacebar để chọn người nhận trong danh sách các user sử dụng chương trình.

Ctrl+A – Chọn tất cả. Ctrl+U – Bỏ chọn tất cả.

Tại đây liệt kê những file liên quan đến hợp đồng chọn. Là những file mà bạn nhận được từ các user sử dụng. Bạn cũng có thể xóa các file mà mình nhận được. Click Tải về để tải file nhận được về máy. Để đánh dấu đã đọc file, bạn click chuột để đánh dấu tích vào file đó.

Giao dịch: Cho phép trò chuyện giữa các user đăng nhập phần mềm.

Click để tích chọn user. Nhấn Spacebar để tích chọn, hoặc Ctrl+A để chọn tất cả các user.

Lịch làm việc cho phép bạn lập kế hoạch làm việc liên quan tới Hợp đồng.

Tại đây, bạn có thể khai báo lịch làm việc theo từng đầu công việc (sự kiện) cụ thể chi tiết đến từng nhân viên, bộ phận của hợp đồng. Chọn nhân viên và bộ phận trong danh mục tương ứng.

In hợp đồng: Cho phép nhân viên kỹ thuật Meliasoft khai báo mẫu in phù hợp với yêu cầu của khách hàng.

Refresh màn hình làm việc hiện thời.

Thoát (Esc) ra khỏi màn hình làm việc hiện thời.

Ngày lập mặc định là ngày hiện tại của hệ thống. Tuy nhiên, bạn có thể thay đổi lại.

Dùng phím Spacebar để thay đổi giữa các mã tiền tệ sử dụng. Và khai báo tỷ giá tương ứng vào ô bên cạnh (nếu là ngoại tệ).

Trạng thái: Chọn trạng thái của Hợp đồng trong danh mục phân loại. Có ý nghĩa lọc khi tìm kiếm các Hợp đồng cùng trạng thái.

Dùng phím Spacebar để thay đổi giữa các loại Hợp đồng.

Khai báo Mã (Số) hợp đồng và Số file (Lưu hồ sơ) tương ứng để tiện theo dõi.

Khai báo thông tin diễn giải nội dung hợp đồng.

Khai báo bộ phận, chọn trong danh mục bộ phận (nếu có theo dõi).

Khai báo khoản mục phí, chọn trong danh mục khoản mục phí (nếu có theo dõi).

Khai báo TK theo dõi và đối tượng công nợ tương ứng.

Khai báo nhân viên, chọn trong danh mục cán bộ nhân viên (nếu có theo dõi).

Lần lượt khai báo giá trị hợp đồng và mã thuế VAT (nếu có) vào các ô tương ứng.

Tiếp tục khai báo các mốc thời gian quản lý hợp đồng vào các ô tương ứng.

Bạn có thể click đúp để thay đổi lại tên của các ngày này.

Tab thanh toán lưu thông tin về các điều khoản thanh toán của Hợp đồng.

Lần thanh toán được chọn trong Danh mục lần thanh toán.

Thông tin ghi chú được lấy mặc định theo tên của lần thanh toán. Tuy nhiên bạn có thể thay đổi lại. Tiếp tục khai báo giá trị thanh toán, hạn thanh toán tương ứng với từng lần thanh toán. Việc khai báo này sẽ là một căn cứ để lên các báo cáo theo dõi hạn thanh toán.

Nhấn F12 để chuyển đổi giữa các page.

Tab Lãi suất/năm cho phép khai báo lãi suất hợp đồng vay một cách linh động. Đáp ứng yêu cầu thay đổi về lãi suất cho vay tại các ngân hàng mà không cần thay đổi lại hợp đồng (khế ước vay).

Sau khi khai báo % lãi suất năm, chương trình tự động tính ra mức lãi suất tháng và lãi suất ngày trong hạn và quá hạn.

Chương trình sẽ căn cứ vào đây để lên các báo cáo chi tiết lãi vay.

Sau khi ký hợp đồng, nếu có các phát sinh tăng/giảm giá trị hợp đồng thì bạn có thể phản ánh tại đây.

Tab Mở rộng 1 khai báo các thông tin chi tiết hơn về giao dịch trong hợp đồng (nếu có).

Bạn có thể click đúp để khai báo lại thông tin về tiêu đề các mục cho phù hợp với công tác quản lý tại đơn vị.

Tab Nhân viên thực hiện khai báo các thông tin chi tiết về loại hợp đồng, nhân viên liên quan đến hợp đồng,…(nếu có).

Các tab Mở rộng 3, Mở rộng 4, Mở rộng 5 cho phép người dùng khai báo thêm các thông tin chi tiết tùy theo yêu cầu người dùng.

Tab Hàng hóa, dịch vụ khai báo các thông tin về hàng hóa, dịch vụ được giao dịch trong hợp đồng (nếu có).

Tab Ghi chú bạn có thể khai báo thêm các thông tin chi tiết của hợp đồng.

Tab Duyệt cho phép bạn có thể khai báo thêm các thông tin cần duyệt chi tiết của hợp đồng.

Tại các tab chi tiết bên ngoài, bạn có thể khai báo thêm các thông tin quản lý hợp đồng khác.

Tại tab Thanh toán, bạn có thể khai báo số tiền thanh toán phát sinh cho từng lần.

F2 – Thêm mới. Khai báo ngày thanh toán và số tiền thanh toán.

Nhấn F2 hoặc Click chuột phải và chọn thêm mới đối tác.

Tương tự, nhấn F2 để thêm mới 1 giao dịch hoặc click chuột phải chọn Thêm mới.

Thông tin ở các tab chi tiết có chữ màu đen được lấy từ trong chi tiết hợp đồng. Tạo thuận lợi khi muốn tra cứu nhanh dữ liệu mà không cần phải F3 hợp đồng.

Ngay tại màn hình liệt kê các hợp đồng, bạn có thể cập nhật thông tin về các ngày quản lý, tiêu đề ngày có thể thay đổi theo yêu cầu người sử dụng.

Tab trạng thái hiển thị phía trên so sánh ngày đặt con trỏ với ngày ký hợp đồng.

Bạn cũng có thể sửa trực tiếp thông tin trạng thái hợp đồng ngay tại đây.

Chương trình hỗ trợ thêm nhiều trường thông tin mở. Có thể tùy biến theo yêu cầu người sử dụng.

Tin trước: 5.2. Quản lý chi phí trả trước

Tin tiếp: 5.4. Quản lý nhân viên