7.0. Đề nghị thanh toán

15.10.2018

Bạn có thể vào chứng từ Đề nghị thanh toán qua mục Chứng từ trên thanh menu ngang. Hoặc vào Quy trình Vốn bằng tiền.

Click chọn chứng từ Đề nghị thanh toán.

Đề nghị thanh toán cho phép kê khai và theo dõi tình hình chi theo đề nghị thanh toán.

Bạn có thể chọn các chức năng được liệt kê trên thanh tiêu đề bảng… Hoặc các nút chức năng chính trên màn hình hiển thị. Hoặc click chuột phải để thực hiện các chức năng trong danh sách hiện ra.

Trợ giúp (F1) – Gọi tới Video hướng dẫn sử dụng Đề nghị thanh toán trên phần mềm.

Chọn quy trình (Ctrl+F1) để xem quy trình thực hiện Đề nghị thanh toán trong tài liệu Giới thiệu sản phẩm của Meliasoft 2018.

Nhấn F2 – Thêm mới nhập mua.

Khai báo Ngày và Số chứng từ Đề nghị thanh toán, Số chứng từ có thể tự tăng theo khai báo của người dùng theo tháng/năm.

Dùng phím Spacebar để chọn Mã tiền tệ sử dụng. Danh sách các Mã tiền tệ được khai báo trong phần Quản trị hệ thống.

Spacebar tích chọn để chuyển chứng từ sang Database của bản Thuế.

Mã đối tượng được chọn trong Danh mục đối tượng. Là đơn vị, các nhân đề nghị thanh toán.

Khai báo thông tin diễn giải cho chứng từ đề nghị thanh toán.

Các thông tin đề nghị thanh toán được khai báo ở các tab chi tiết bên dưới.

Nhập nội dung thông tin diễn giải chi tiết và các thông tin về chi tiền cho từng dòng đề nghị thanh toán.

Chọn mã Nhân viên, Bộ phận, Khoản mục trong Danh mục nếu theo dõi theo Nhân viên, Bộ phận, Khoản mục.

Tương tự, chọn mã Hợp đồng, Sản phẩm (Công trình) trong danh mục nếu theo dõi theo Hợp đồng, Sản phẩm (Công trình).

Chọn mã VAT trong Danh mục biểu thuế (Nếu có).

F12 – Chuyển sang tab chi tiết 2.

Tại đây bạn có thể khai báo các thông tin Sản phẩm, Lô hàng, Tài sản hoặc các thông tin Hóa đơn Thuế VAT liên quan (nếu có).

F12 – Chuyển sang tab chi tiết mở rộng.

Tại đây cho phép khai báo các thông tin quản lý mở rộng. Các tiêu thức quản lý có thể thay đổi theo yêu cầu người sử dụng.

Tương tự cho các thao tác cập nhật khác.

Nhấn Alt+C để lưu chứng từ.

Click chọn Duyệt để duyệt các chứng từ Đề nghị thanh toán. Chỉ những chứng từ được Duyệt mới lấy lên được trên Phiếu chi, Báo nợ ngân hàng.

Click chọn Post với những chứng từ muốn chuyển sang bản Tài chính (TH).

Click chọn Post to để copy chứng từ sang module khác.

Chọn module cần chuyển tới.

Bạn có thể cập nhật tình trạng chi tiết cho chứng từ bằng cách click chuột tại ô tình trạng chi tiết để nhập.

Bạn có thể chọn trạng thái cho chứng từ nếu có sử dụng quy trình duyệt chứng từ.

F3 – Sửa chứng từ.

Nhấn phím Spacebar để tích chọn các chứng từ.

Nhấn F6 – Gộp chứng từ.

Chương trình đưa ra thông báo chức năng F6 – Gộp không áp dụng với chứng từ Đề nghị thanh toán.

Ctrl+U – Bỏ chọn.

F8 – Xóa chứng từ.

F9 – Lọc các chứng từ theo điều kiện.

Ctrl+F7 – Xem trước khi in.

Báo cáo hiển thị các chứng từ Đề nghị thanh toán thỏa mãn điều kiện lọc.

Chứng từ Đề nghị thanh toán chưa được thực hiện.

Bạn có thể vào chứng từ Phiếu chi hoặc Báo nợ để chọn tới Đề nghị thanh toán.

F2 – Thêm mới Phiếu chi.

Chọn Lấy dữ liệu từ Đề nghị thanh toán để tạo phiếu nhanh.

Nhập điều kiện lọc các chứng từ Đề nghị thanh toán.

Spacebar tích chọn và Enter để chọn chứng từ.

Khai báo thông tin TK nợ, TK có liên quan.

Số chứng từ Đề nghị thanh toán.

Enter

Tin trước: 7. Giới thiệu chứng từ

Tin tiếp: 7.1. Phiếu thu tiền mặt