9.3. Chuyển số dư sang năm tài chính sau

15.10.2018

Chuyển số dư sang năm tài chính sau được sử dụng để chuyển số dư cuối năm làm việc này sang đầu năm làm việc kế tiếp.

Bạn cần chuyển số dư phần nào thì click để tích chọn ô vuông bên trái phần đó. Chương trình sẽ chuyển hết số dư của những phần được chọn sang năm sau.

Click nút ba chấm để chọn các tài khoản có theo dõi hạn thanh toán để chuyển số dư chứng từ có hạn thanh toán liên quan đến tài khoản được chọn sang năm sau.

Dùng phím Spacebar để chọn hoặc bỏ chọn các tài khoản.

Nhấn nút “Chấp nhận” để tiến hành chuyển số dư. Chuyển số dư sang năm sau đồng nghĩa với việc bạn không phải khai báo lại số dư cho năm làm việc mới nữa.

Chương trình xuất hiện bảng hỏi bạn có chắc chắn chuyển không. Chọn “Yes” để đồng ý.

Bạn có thể vào năm làm việc mới để kiểm tra lại số dư đầu năm.

Vào Đầu kỳ/ Số dư đầu kỳ tài khoản để kiểm tra số dư đầu kỳ tài khoản.

Số tồn kho đầu kỳ.

Số dư đầu các chứng từ có hạn thanh toán.

Tin trước: 9.2. Tạo năm làm việc mới

Tin tiếp: 10. Giới thiệu phần báo biểu