6.29. Danh mục Công thức khuyến mại

15.10.2018

Danh mục Công thức khuyến mại lưu thông tin về các gói khuyến mại mà Doanh nghiệp sử dụng.

Bạn có thể thực hiện các theo tác thêm mới, sửa, xóa hoặc lọc thông tin của gói khuyến mại bất kỳ.

Trong phần này có 02 lưới hiển thị: Lưới trên lưu thông tin các gói khuyến mại. Lưới dưới lưu thông tin về mặt hàng bán ra và mặt hàng được khuyến mại.

Click chuột phải, bạn có thể thực hiện các chức năng trong danh sách hiện ra.

F1 – Trợ giúp gọi tới Video hướng dẫn sử dụng Danh mục công thức khuyến mại.

Ctrl+F1 – Gọi tới quy trình.

F2 – Thêm mới mã công thức khuyến mại.

Mã khuyến mại: Mã của gói KM không quá 16 ký tự.

Tên khuyến mại: Là tên của gói khuyến mại, hoặc diễn giải cho gói khuyến mại, tối đa 64 ký tự.

Ngày hiệu lực: Ngày gói khuyến mại bắt đầu có hiệu lực.

Ngày kết thúc: Ngày cuối cùng gói KM có hiệu lực, trong trường hợp chưa biết ngày kết thúc có thể bỏ trống thông tin này và bổ sung sau.

Vùng bán hàng: Nếu doanh nghiệp thực hiện khuyến mại theo vùng sẽ khai báo thông tin vùng áp dụng gói khuyến mại ở đây. Vùng được lựa chọn trong Danh mục Vùng hoặc có thể bỏ trống để áp dụng cho tất cả các vùng, địa bàn.

Đối tượng: Khai báo thông tin mã đối tượng áp dụng gói khuyến mại, được chọn trong Danh mục đối tượng. Bạn có thể bỏ trống nếu doanh nghiệp áp dụng gói KM cho tất cả các đối tượng.

Dùng phím Spacebar để tùy chọn 01 trong 02 giá trị: [S] – Theo số lượng hoặc [D] – Theo doanh số.

Doanh số khuyến mại: Trong TH bạn chọn hình thức KM theo [D] – Doanh số, chương trình cho phép nhập doanh số để được khuyến mại vào mục này.

Hạn mức doanh số max: Là mức doanh số tối đa để được hưởng gói khuyến mại đó tính trên một đơn hàng.

Ghi chú: Lưu thông tin ghi chú về gói khuyến mại khai báo.

Tab Hàng bán ra: Tại đây bạn khai báo các thông tin về số lượng bán ra của hàng hóa để được hưởng khuyến mại. Trường hợp áp dụng hình thức khuyến mại theo doanh số thì không cần nhập thông tin Số lượng bán.

Trong trường hợp áp dụng hình thức KM theo số lượng thì điều kiện để thực hiện gói KM là điều kiện “VÀ”. Tại đây có nhiều mặt hàng thì người mua phải mua đủ số mặt hàng đó với số lượng quy định mới được hưởng khuyến mại.

F12 – Chuyển đổi giữa các page.

Tab Hàng khuyến mại: Lưu thông tin về số lượng, giá trị, %CK của hàng được KM.

Trên cùng một gói khuyến mại có thể áp dụng nhiều loại khuyến mại khác nhau: Tiền, Hàng, Chiết khấu.

Tương tự, bạn có thể nhấn F2 – Thực hiện các thao tác thêm mới khác.

Trường hợp áp dụng hình thức khuyển mại theo [D] – Doanh số thì điều kiện để được hưởng KM là điều kiện “HOẶC”. Tức là, khách hàng không cần phải mua đầy đủ các mặt hàng liệt kê ở đây mới được hưởng khuyến mại mà chỉ cần một trong các mặt hàng đó thỏa mãn doanh số khuyến mại cũng được hưởng khuyến mại.

F3 – Sửa thông tin gói khuyến mại.

Phiên bản Ms2018 có tính bảo mật cao hơn, khi thực hiện chức năng Gộp/Sửa/Xóa, phần mềm sẽ yêu cầu nhập mật khẩu của người tạo, sau đó mới cho phép lưu thao tác gộp/sửa/xóa.

F8 – Xóa mã khuyến mại.

Refresh – Làm mới màn hình.

Esc – Thoát màn hình.

Việc khai báo có theo dõi thông tin KM hay không được chọn trong phần Quản trị hệ thống/Cài đặt thông tin hệ thống/Quan trọng.

Dùng phím Spacebar để thay đổi giữa 02 tùy chọn [C] – Có hay [K] – Không quản lý khuyến mại.

Trên Hóa đơn bán hàng.

Trên Hóa đơn bán hàng, cột “Khuyến mại” bạn chọn gói khuyến mại tương ứng.

Các gói khuyến mại phải được chi tiết theo từng mặt hàng trên hóa đơn, tức là trên mỗi dòng của hóa đơn phải chọn gói KM tương ứng (Nếu có).

Sau khi chọn gói khuyến mại và nhập các thông tin cần thiết trên hóa đơn bạn tính Khuyến mại bằng cách tích vào nút Tính khuyến mại.

Chương trình sẽ thực hiện Tính khuyến mại và khi đó màn hình hiện ra, bạn có thể thấy thông tin về hàng khuyến mại.

Tiếp đó, bạn tích vào nút “Lấy khuyến mại”, chương trình sẽ tự động thêm mặt hàng khuyến mại vào hóa đơn bán hàng đó.

Lên các báo cáo bán hàng để xem báo cáo liên quan tới các gói khuyến mại.

Lên báo cáo Bảng kê Hóa đơn bán hàng.

Khai báo thông tin gói khuyến mại, bạn có thể bỏ trống để lên tất cả các gói khuyến mại.

Lên báo cáo theo Gói khuyến mại.

Ctrl+F7 – Xem mẫu in.

Lên báo cáo Phân tích bán hàng.

Với trường hợp khuyến mại trên Đơn đặt hàng bán, bạn thực hiện khai báo Gói khuyến mại tương tự như trên Hóa đơn bán hàng. Tuy nhiên, trên Đơn đặt hàng bán bạn chỉ khai báo Gói khuyến mại mà chưa thực hiện tính khuyến mại, công việc này chỉ được thực hiện khi đơn hàng được thực hiện.

Tin trước: 6.28. Danh mục trọng tải

Tin tiếp: 6.30. Danh mục giao dịch kế toán