13.2. Tìm kiếm trên thanh Media – Search

15.10.2018

Bạn có thể tìm kiếm trên biểu tượng tìm kiếm của màn hình thiết kế riêng.

Hoặc trên thanh Melia Search của giao diện chuẩn.

Với thanh Melia Search, chương trình cho phép bạn tìm kiếm chức năng, dữ liệu trong danh mục, chứng từ gốc hoặc số dư đầu kỳ… trên tư tưởng Google rất nhanh chóng. Bạn có thể dễ dàng tìm kiếm thẳng đến chứng từ hoặc báo cáo mình muốn mà không phải bắt đầu từ phân hệ chứa nó hoặc menu.

Bạn có thể tự định nghĩa từ khóa tìm kiếm bằng cách đặt con trỏ tại thanh Melia Search và nhấn tổ hợp phím Ctrl+Space Bar để có một bảng danh sách có thể khai báo. Tại đây, có thể khai báo thêm các từ khóa tìm kiếm thuận tiện cho thói quen.

Ctrl+Space Bar.

Enter tại dòng cần khai báo biến tìm kiếm.

Bạn có thể sử dụng nhiều biến cho một cột tìm kiếm tương ứng, mỗi từ khóa cách nhau bằng một dấu phẩy (,). Chú ý, từ khóa phải là duy nhất.

Để cố định kết quả tìm kiếm bạn có thể nhập từ khóa theo cấu trúc “Chứng từ + Từ khóa” để kết quả trả về chỉ gồm chứng từ.

Bạn có thể nhập từ khóa theo cấu trúc “Báo cáo + Từ khóa” để kết quả trả về chỉ gồm báo cáo.

Thanh Melia Search còn cho phép người dùng truy vấn dữ liệu bằng ngôn ngữ truy vấn SQL.

Để tìm kiếm thông tin trong danh mục trên thanh Melia Search, bạn gõ vào các từ khóa tìm kiếm, có thể tìm theo tên, theo mã, loại…

Bạn có thể F3 xem/sửa chứng từ.

Chương trình tự động lưu vết khi xóa dữ liệu, các thông tin được lưu gồm: Ngày giờ xóa, tên người xóa, xóa từ máy nào, mục xóa, bảng dữ liệu bị xóa. Có thể dùng Melia Search để search nhật ký bằng từ khóa: NHAT KY = <<Du lieu>> hoặc NHAT KY XOA = <<Du lieu>>. Trong đó, <<Du lieu>> là tất cả các thông tin được lưu.

Enter xem chi tiết nhật ký.

Lịch sử tìm kiếm sẽ được lưu lại, bạn có thể Click chuột vào mũi tên xuống bên phải thanh Melia Search để tìm lại từ khóa trước đó mà không cần phải gõ lại.

Tin trước: 13.1. Tìm kiếm nhanh với F4

Tin tiếp: 13.3. Tìm kiếm Ctrl+F