13.1. Tìm kiếm nhanh với F4

15.10.2018

Tìm kiếm nhanh với phím chức năng F4 được sử dụng để tìm kiếm đến bất kỳ dòng dữ liệu ở bất kỳ trường nào có chứa ký tự tìm kiếm.

Bạn có thể thực hiện chức năng F4 – Tìm nhanh tại tất cả danh mục và chứng từ. Ngoài ra, còn có thể thực hiện tại các phân hệ khác có xuất hiện bảng này.

Sau khi nhập xong từ khóa tìm kiếm, chương trình sẽ tự động tìm về dòng dữ liệu đầu tiên có chứa từ khóa này tính từ dòng con trỏ bắt đầu đứng.

Bạn có thể tiếp tục nhấn F4 để tìm kiếm nâng cao, chương trình sẽ liệt kê tất cả các dòng dữ liệu có chứa từ khóa tìm kiếm.

Nhấn F4 lần 2.

Tương tự, bạn có thể thực hiện các thao tác tìm kiếm khác. Bạn có thể tìm kiếm bất kỳ thông tin nào ở bất kỳ trường nào.

Tìm kiếm nhanh trong Danh mục vật tư, hàng hóa.

Tìm kiếm nhanh trong chứng từ.

Tìm kiếm nhanh trong báo cáo.

Tin trước: 13. Tìm kiếm trên Meliasoft 2018

Tin tiếp: 13.2. Tìm kiếm trên thanh Media – Search