Hướng dẫn sử dụng Meliasoft 2022

04.07.2022

 Tài liệu hướng dẫn sử dụng được Meliasoft biên soạn ở 2 dạng: văn bản Doc và video dạng Flash.

A. Tài liệu dạng văn bản DOC: 

Bạn có thể download tài liệu này về bằng cách click vào link sau:

  Hướng dẫn sử dụng phiên bản Meliasoft 2022 

 

 

B. Video hướng dẫn:

Bạn có thể click vào các link ứng với các module của hệ thống ở phía dưới để xem video:

I. Meliasoft 2022:                                                            

 

A. Giới thiệu phần chứng từ 

01. Đầu kỳ (4) 

1. Dư đầu kế toán

2. Tồn đầu kho

3. Dư đầu hạn thanh toán

4. Dở dang đầu kỳ sản phẩm (đang cập nhật)

02. Mua hàng (6) 

1. Đề nghị mua hàng

2. Báo giá 

3. Đơn Hàng Mua

4. Kế hoạch nhập hàng

5. Phiếu nhập Mua

6. Chi phí vận chuyển

03. Kho (4) 

1. Phiếu nhập kho

2. Đề nghị xuất kho

3. Phiếu xuất kho

4. Phiếu xuất lắp ráp

04. Sản xuất (5) 

3. Đơn hàng sản xuất( Lệnh sản xuất)

4. Phiếu nhập thành phẩm

05. Bán hàng (9) 

1. Báo giá hàng bán

2. Đơn hàng bán tổng

3. Đơn hàng bán chi tiết

4. Kế hoạch giao hàng

5. Lệnh xuất kho

6. Hóa đơn bán hàng

7. Hóa đơn bán lẻ

8. Hàng bán trả lại

06. Kế toán vốn bằng tiền (5) 

1. Đề nghị thanh toán

2. Phiếu thu tiền mặt

3. Phiếu chi tiền mặt

4. Báo có ngân hàng

5. Báo nợ ngân hàng

07. Kế toán tổng hợp (9) 

1. Phiếu bù trừ công nợ

2. Phiếu kế toán khác

3. Chứng từ tự động

10. Tài sản, công cụ dụng cụ, hợp đồng (3)

1. Quản lý tài sản

2. Quản lý chi phí trả trước (Công cụ, dụng cụ)

3. Quản lý hợp đồng

11. Danh mục chính (53)

3. Danh mục đối tượng

6. Danh mục vật tư hàng hóa

8. Giới Thiệu Phần Cuối Kỳ 

 

9. Giới thiệu Phần cuối năm 

 

10. Giới thiệu Phần báo biểu

 

11. Giới thiệu Phần trợ giúp 

 

12. Phần quản trị hệ thống 

 

13. Tìm kiếm trên Meliasoft 2020 

 

14. Các tính năng khác trong Meliasoft 2020 

 

15. Video chuyên ngành

 

Tin trước: Bàn về kiểm soát nội bộ và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp

Tin tiếp: Ms 2022- Đề nghị mua hàng