Lợi nhuận vượt kế hoạch, nhiều sếp doanh nghiệp chuẩn bị nhận thưởng hàng tỷ đồng

16.01.2019

Nhiều lãnh đạo doanh nghiệp vui mừng với khoản thưởng “khủng” khi vượt kế hoạch kinh doanh năm vừa qua.

Khi đặt kế hoạch kinh doanh hàng năm, các doanh nghiệp sẽ đưa luôn điều kiện về các khoản thưởng cho ban điều hành nếu công ty vượt kế hoạch. Những nội dung này đều được thông qua tại đại hội đồng cổ đông. Có trường hợp nhiều doanh nghiệp đặt kế hoạch thấp, hoặc thay đổi kế hoạch nếu các diễn biến kinh doanh trong năm gặp khó khăn.

Hiện tại, chỉ còn 5 ngày nữa sẽ là thời điểm chốt sổ các doanh nghiệp công bố thông tin về kết quả kinh doanh. Nhiều lãnh đạo sẽ nhận được khoản thưởng lớn khi công ty đạt được kết quả kinh doanh vượt trội.

CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (UPCoM: MPC) có chế độ nếu đạt kế hoạch kinh doanh đề ra, mức trích thưởng cho HĐQT, BKS, ban điều hành và cán bộ công nhân viên là 8% lợi nhuận sau thuế. Nếu vượt, mức trích thưởng tăng thêm 15% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

Công ty đề ra kế hoạch kinh doanh cho năm 2018 gồm lợi nhuận trước thuế 1.100 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 990 tỷ đồng. Mới đây, công ty ước lợi nhuận trước thuế khoảng 1.200 tỷ đồng, vượt kế hoạch năm. Như vậy, ước tính HĐQT, BKS, ban điều hành và cán bộ công nhân viên Minh Phú có thể được thưởng khoảng 100 tỷ đồng (bao gồm 8% lợi nhuận sau thuế và 15% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch).

Lợi nhuận vượt kế hoạch, nhiều sếp doanh nghiệp chuẩn bị nhận thưởng hàng tỷ đồng - Ảnh 1.

CTCP Đầu tư LDG (HoSE: LDG) công bố Nghị quyết HĐQT cho biết năm 2018 lợi nhuận sau thuế hợp nhất thực hiện 603 tỷ đồng, vượt 8,8% kế hoạch năm. Dựa trên Nghị quyết ĐHĐCĐ, công ty thưởng vượt kế hoạch cho HĐQT và ban lãnh đạo 10% trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch. HĐQT và Ban điều hành được thưởng 4,9 tỷ đồng mỗi bên.

Theo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2019, CTCP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình (HoSE: TIX) cho biết năm 2018 đạt doanh thu 229,4 tỷ đồng, chỉ bằng 37% năm 2017 nhưng vượt 7% kế hoạch năm. Lãi sau thuế đạt 86,7 tỷ đồng, giảm 26% và vượt 15% kế hoạch năm.

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018, cổ đông đã thông qua thưởng vượt kế hoạch 15% trên lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch cho Ban điều hành và cán bộ quản lý toàn công ty. Với kết quả vượt 15% kế hoạch lãi ròng năm, các sếp TIX sẽ nhận được khoảng 1,7 tỷ đồng tiền thưởng.

CTCP Sông Ba (HoSE: SBA) đạt 247,13 tỷ đồng doanh thu từ sản xuất điện, thực hiện 98,65% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế là 96,2 tỷ đồng vượt 2% kế hoạch và giảm 29% so với thực hiện năm trước. Lãi cơ bản trên cổ phiếu ghi nhận 1.592 đồng/cp. Theo đó, HĐQT công ty thống nhất thưởng cho ban lãnh đạo và cán bộ công nhân viên với tổng số tiền 2 tỷ đồng, nguồn tiền thưởng trích từ quỹ khen thưởng.

Riêng Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn (Saigonres, HoSE: SGR) không đạt kế hoạch kinh doanh năm vừa qua khi doanh thu ước đạt 859 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 162,9 tỷ đồng, thực hiện trên 60% kế hoạch đề ra. Dẫu vậy, HĐQT vẫn quyết định thưởng cho cán bộ nhân viên bình quân 2 tháng lương và thưởng Ban điều hành 3 tỷ đồng do tổ chức quản lý kinh doanh tốt dự án Vũng Tàu Golden Complex.

Trong khi đó, công ty cho biết sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên thông qua giảm mức cổ tức năm 2018 từ 25% về 15% và duy trì 25% cho năm 2019.

Khác biệt so với các doanh nghiệp khác, CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (HoSE: MWG)lại có phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho Ban điều hành và cán bộ quản lý chủ chốt của công ty và các công ty con dựa trên kết quả kinh doanh. Ví như năm 2018, MWG cho biết nếu lợi nhuận sau thuế tăng trưởng trên 10% thì tỷ lệ phát hành ESOP được tính theo % tăng trưởng lợi nhuận sau thuế nhân với hệ số 0,1 nhưng không quá 3%.

MWG chưa công bố kết quả kinh doanh năm 2018 nhưng 11 tháng ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất 79.033 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 2.644 tỷ đồng; tăng 34% và 33% so với cùng kỳ năm trước. Tạm tính theo mức tăng trưởng này thì nhiều khả năng ESOP năm 2018 cho Ban điều hành và cán bộ quản lý chủ chốt của MWG và các công ty con sẽ ở mức tối đa là 3%.

Giá bán cổ phiếu ESOP là giá thấp nhất giữa giá 10.000 đồng/cp hoặc 50% giá thị trường, thời gian hạn chế chuyển nhượng 4 năm.

Tuy vậy, MWG có thêm điều khoản là điều chỉnh tỷ lệ ESOP còn 80% nếu giá trung bình của cổ phiếu MWG năm 2018 so với 2017 không tăng cao hơn mức tăng/giảm của VN-Index của năm 2018 so với 2017 là 10%.

Theo: cafef

Tin trước: Có nên bỏ hết tiền mặt vào tài khoản tiết kiệm?

Tin tiếp: Chuyên gia phố Wall cảnh báo kinh tế Mỹ đang chìm trong "biển nợ"