Quản lý mã vạch

18.10.2022

Mục đích giải pháp:

  • Sử dụng mã vạch (barcode, QR code) hỗ trợ  công tác nhập/xuất/kiểm kê một cách nhanh chóng,  đảm bảo thông tin chính xác giữa sổ sách và kho  thực tế.
  • Dữ liệu được cập nhật từ nguồn ban đầu (nhân  viên kho/ xe nâng bốc xếp hàng/ nhân viên KCS…),  góp phần tăng năng suất lao động và giảm thiểu  thời gian trễ trong việc luân chuyển chứng từ kho.
  • Phục vụ quản lý quy cách, màu sắc, chất liệu, lô ca  sản xuất,… chi tiết của mã hàng theo từng lần nhập  xuất.
  • Lên báo cáo nhập/ xuất/ tồn theo mã hàng hoặc theo chi tiết barcode.
  • Mở rộng khái niệm mã vạch không chỉ dành cho  hàng hóa mà có thể xây dựng mã vạch cho vị trí, quy  cách, hay mã vạch cho các phím chức năng trên bàn  phím… để thuận tiện trong công tác cập nhật dữ liệu.

Hình ảnh trên phần mềm:

  • Xây dựng danh mục mã vạch

  • In và dán tem lên sản phẩm hàng hóa

  • Quét mã vạch trên các chứng từ

Hệ thống cho phép xây dựng các mã vạch thay thế cho các  phím chức năng trên giao diện, hỗ trợ tăng tốc độ nhập liệu  thông qua việc quét mã vạch trong nhiều thao tác

  • Quét mã vạch khi kiểm kê kho

  • Báo cáo kho, chi tiết theo mã vạch

Tin trước: Chuyển đổi số là kiến tạo trải nghiệm số

Tin tiếp: Ms2022 - Hướng dẫn khai báo chữ ký