Quản lý nhân sự

12.06.2023

Quy trình quản lý nhân sự – tiền lương

Tổng quan:

  • Module Quản lý nhân sự – tiền lương hỗ trợ các công việc như tuyển dụng, đào tạo, theo dõi quá trình công tác, đánh giá nhân sự… đồng thời tính toán chi tiết các khoản lương, thưởng, bảo hiểm, thuế thu nhập cho từng cá nhân, giúp người quản trị có cái nhìn tổng thể về tình hình nhân sự cũng như đánh giá chất lượng nguồn nhân lực của doanh nghiệp. 

 

Những điểm chính:

Quy trình quản lý nhân sự – tiền lương

Thông tin theo dõi, quản lý trên quy trình

Quản lý tuyển dụng:

 • Lập kế hoạch tuyển dụng gồm các thông tin về nhu cầu tuyển dụng, thời gian, bộ phận yêu cầu, vị trí, số lượng cần tuyển.
 • Quản lý thông tin các ứng viên: sơ yếu lý lịch, quá trình học tập công tác, kỹ năng kinh nghiệm.
 • Lưu kết quả thi tuyển, cập nhật trạng thái các hồ sơ trúng tuyển, các hồ sơ hủy, không trúng tuyển
 • Báo cáo thống kê, phân tích tình hình tuyển dụng (số lượng hồ sơ ứng viên, số lượng đạt, số lượng ứng tuyển theo vị trí…)

Quản lý đào tạo

 • Theo dõi tiến độ nhập thành phẩm so với đơn hàng sản xuất (hoàn thành đúng sản lượng, đúng thời hạn).
 • Theo dõi quản lý chi tiết các khóa đào tạo, đối chiếu trạng thái, kết quả đào tạo với kế hoạch… Tự động cập nhật thông tin về quá trình và kết quả đào tạo vào hồ sơ nhân viên
 • Báo cáo thống kê đào tạo: Số lượng nhân viên tham gia từng khóa, Số lượng đạt, số lượng không đạt khi kết thúc khóa đào tạo

Quản lý quá trình công tác

 • Cập nhật thông tin chi tiết về nhân viên: Thông tin cá nhân, học vấn, kinh nghiệm, các văn bằng/chứng chỉ, Mã số thuế TNCN, Số TK trả lương.
 • Theo dõi hợp đồng lao động cho từng nhân viên: hợp đồng thử việc, chính thức, hợp đồng theo kỳ hạn
 • Cập nhật các thông tin thay đổi trong quá trình làm việc: Luân chuyển bộ phận đơn vị, khen thưởng kỷ luật, đánh giá hàng kỳ
 • Báo cáo thống kê, tổng hợp nhân sự theo các tiêu thức tùy chọn (bộ phận, giới tính, độ tuổi, hợp đồng, …), phân tích đánh giá xếp hạng nhân viên theo nhiều chỉ tiêu khác nhau

Quản lý thông tin khác

 • Cập nhật thông tin các người thân cán bộ nhân viên.
 • Cập nhật và theo dõi các đối tượng giảm trừ gia cảnh
 • Cập nhật  và theo dõi các thông tin khác: Văn bằng chứng chỉ…

Hình ảnh trên phần mềm:

Màn hình truy cập phần Quản lý nhân sự

Giao diện nhập liệu chi tiết thông tin cơ bản của nhân viên

Màn hình khai báo các thông tin liên quan kế hoạch tuyển dụng

Màn hình khai báo các thông tin liên quan kết quả tuyển dụng

Màn hình khai báo các thông tin liên quan quá trình đào tạo

Màn hình khai báo các thông tin liên quan văn bằng, chứng chỉ

Màn hình khai báo các thông tin, theo dõi và lưu trữ quá trình công tác của nhân viên

Màn hình khai báo các thông tin liên quan quá trình khen thưởng, kỷ luật

Hệ thống báo cáo đa dạng

Báo cáo có thể phân tích theo nhiều chiều

Báo cáo tổng hợp tình hình lao động, tình hình biến động lao động, cung cấp các thông tin chung về lao động

Tin trước: Kế hoạch sản xuất

Tin tiếp: Quản lý tiền lương