Quản lý tiền lương

14.06.2023

Quy trình quản lý nhân sự – tiền lương

Tổng quan:

    • Module Quản lý nhân sự – tiền lương hỗ trợ các công việc như tuyển dụng, đào tạo, theo dõi quá trình công tác, đánh giá nhân sự… đồng thời tính toán chi tiết các khoản lương, thưởng, bảo hiểm, thuế thu nhập cho từng cá nhân, giúp người quản trị có cái nhìn tổng thể về tình hình nhân sự cũng như đánh giá chất lượng nguồn nhân lực của doanh nghiệp. 

 

Những điểm chính:

Quy trình quản lý nhân sự – tiền lương

Thông tin theo dõi, quản lý trên quy trình

Quản lý Bảng chấm công:

  • Quản lý danh sách ca làm việc.
  • Đăng ký ca làm việc, đăng ký làm thêm
  • Đăng ký nghỉ phép
  • Theo dõi bảng chấm công

Theo dõi việc chấm công trên phần mềm

Quản lý bảng lương

  • Khai báo linh hoạt, mềm dẻo các tham số lương, tự động cập nhật các chỉ tiêu có liên quan từ quản lý nhân sự và bảng chấm công.
  • Tính lương, các khoản phụ cấp, bảo hiểm, thuế thu nhập cho từng nhân viên và tự động hạch toán lương lên phiếu kế toán
  • Khai báo bảng lương khác nhau cho từng đơn vị chi nhánh, cho phép copy khai báo giữa các đơn vị

Hình ảnh trên phần mềm:

Màn hình truy cập phần Quản lý tiền lương

Khai báo các thông tin chung của toàn hệ thống liên quan đến các chỉ tiêu tính lương

Khai báo các thông tin chi tiết tiền lương, các khoản phụ cấp của từng nhân sự

Tách thông tin theo dõi theo từng page để người sử dụng dễ quan sát, kiểm tra

Tự động hạch toán số liệu sang phân hệ kế toán tổng hợp – kế toán tiền lương

Báo cáo có thể dễ dàng tùy chỉnh theo yêu cầu của người dùng

Báo cáo có thể kết xuất ra excel vẫn giữ nguyên được định dạng hay công thức. Đồng thời tự động gửi email bảng lương đến từng nhân sự.

Tin trước: Quản lý nhân sự

Tin tiếp: Quản lý chi phí trả trước - công cụ dụng cụ