Ms2022_DKNV_40

31.08.2022

Nhập kho công cụ dụng cụ theo phiếu nhập mua số 0006 ngày 26 tháng 01 năm 2022 chưa thanh toán tiền theo HĐ GTGT HH/11T số: 0003449, ngày 26 tháng 01 năm 2022 của Công ty Huy Hoàng. Trị giá ghi trên HĐ như sau:

– Giá mua chưa thuế:

+ Dụng cụ C1: 100 cái x 50.000đ/cái

+ Dụng cụ C2: 30 chiếc x 145.000đ/chiếc

-Thuế suất thuế GTGT: 10%

 

Định khoản kế toán

Nợ TK 1531 (C1) : 5.000.000

Nợ TK 1531 (C2) : 4.350.000

Nợ TK 13311 : 935.000

     Có TK 3311 (Công ty Huy Hoàng) : 10.285.000

>>Xem video

Tin trước: Ms2022_DKNV_39

Tin tiếp: Ms2022_DKNV_41