Mức xử phạt việc chậm nộp hồ sơ khai thuế từ ngày 05/12/2020.

11.01.2021
Điều 9. Xử phạt đối với hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế so với thời hạn quy định
 
1. Trễ hạn từ 1 – 5 ngày: phạt cảnh cáo nếu có tình tiết giảm nhẹ.
 
2. Trễ hạn từ 1 – 9 ngày (không có tình tiết giảm nhẹ): phạt tiền từ 700.000 đồng đến 1 triệu đồng
 
3. Trễ hạn từ 10 – 19 ngày: phạt tiền từ 1,4 đến 2 triệu đồng
 
4. Trễ hạn từ 20 – 29 ngày: phạt tiền từ 2,1 đến 3 triệu đồng
 
5. Trễ hạn từ 30 – 39 ngày: phạt tiền từ 2,8 đến 4 triệu đồng
 
6. Trễ hạn từ 40 – 50 ngày hoặc trên 90 ngày nhưng không phát sinh thuế tăng thêm, kể cả trường hợp không nộp nhưng không phát sinh số thuế phải nộp hoặc chưa đến hạn quyết toán năm: phạt tiền từ 3,5 đến 5 triệu
 
Nghị định số 125/2020/NĐ-CP
Điều 13. Xử phạt hành vi vi phạm về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế
 
1. Trễ hạn từ 1 – 5 ngày: phạt cảnh cáo nếu có tình tiết giảm nhẹ.
 
2. Trễ hạn từ 1 – 30 ngày (không có tình tiết giảm nhẹ): phạt tiền từ 2 đến 5 ttriệu đồng
 
3. Trễ hạn từ 31 – 60 ngày: phạt tiền từ 5 đến 8 triệu đồng
 
4. Trễ hạn từ 61 – 90 ngày hoặc trên 90 ngày nhưng không phát sinh thuế tăng thêm, kể cả trường hợp không nộp nhưng không phát sinh số thuế phải nộp hoặc chưa đến hạn quyết toán năm: phạt tiền từ 8 đến 15 triệu
 
5. Trễ hạn trên 90 ngày: phạt tiền từ 15 đến 25 triệu đồng
 
ico-lvn Từ sau ngày 5/12/2020, doanh nghiệp sẽ phải đối mặt với mức phạt rất cao so với trước đối với việc chậm nộp hồ sơ khai thuế
 
Cần biết là việc nộp hồ sơ khai thuế được quy định lại tại Điều 7 Nghị định 126/2020/NĐ-CP, trong đó có rất nhiều những thay đổi so với trước.
 
Đơn cử là việc khai thuế TNCN hằng tháng hoặc hằng quý. Nếu như trước đây, điểm a Khoản 1 Điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTC chỉ bắt buộc nộp báo cáo thuế TNCN khi có phát sinh số thuế TNCN phải nộp, nếu không phát sinh thì được miễn. Tuy nhiên, từ sau 5/12/2020, Khoản 3 Điều 7 Nghị định 126/2020/NĐ-CP đã không đề cập loại báo cáo thuế TNCN trong danh sách các loại hồ sơ thuế được miễn nộp nên về nguyên tắc, báo cáo thuế TNCN vẫn phải nộp cho dù có hay không.

Tin trước: Thông báo lịch nghỉ tết dương lịch 2021

Tin tiếp: THÔNG BÁO TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH