Ngân hàng Việt đầu tiên có robot phục vụ

13.12.2019

Tin trước: Nhà sáng lập FPT và Tiki chia sẻ câu chuyện khởi nghiệp cùng startup Việt

Tin tiếp: Doanh nghiệp Nhật 'khát' nhân sự mảng sản xuất