Chương trình: Nhịp sống công nghệ trên VTV2

23.11.2017

 

 Chương trình Nhịp sống công nghệ trên VTV2 phát sóng ngày 16/0702011 nói về giải pháp quản trị đa điểm, đồng bộ dữ liệu của Meliasoft.

 

Tin trước: 10 phút cập nhật VTC2 ngày 08/08/2014

Tin tiếp: Phóng sự: Giải pháp quản trị đa điểm của Meliasoft