Phóng sự Giải pháp ERP của người Việt nhận giải sao khuê 2016 – VCT2

13.11.2018

Công ty Cổ phần Phần mềm Meliasoft là Công ty Phần mềm được thành lập bởi các Kỹ sư Tin học và các chuyên gia kế toán, quản trị tài chính, quản trị doanh nghiệp, với lĩnh vực hoạt động chính của Meliasoft là cung cấp các giải pháp quản trị tổng thể doanh nghiệp hướng tới sự phù hợp.

Tin trước: Meliasoft 2016: Quản trị thông minh – Phát triển bền vững

Tin tiếp: Phóng sự Meliasoft nhận giải Sao Khuê 2017 - VTC2