Phóng sự Meliasoft nhận giải Sao Khuê 2017 – VTC2

13.11.2018

Với nỗ lực không ngừng, Phần mềm Meliasoft của Công ty Cổ phần phần mềm Meliasoft là sản Phẩm được Hiệp hội phần mềm Việt
Nam (VINASA) trao tặng danh hiệu Phần mềm ERP xuất sắc dành cho doanh nghiệp lớn.

Tin trước: Phóng sự Giải pháp ERP của người Việt nhận giải sao khuê 2016 - VCT2

Tin tiếp: MIKADO