Hiện nay, Việt Nam cũng có rất nhiều nhà cung cấp giải pháp ERP chuyên nghiệp có khả năng cạnh tranh tốt với các doanh nghiệp nước ngoài như Bravo, Fast, …. Tùy thuộc và nhu cầu, hiện trạng và mong muốn của từng doanh nghiệp mà họ lựa chọn cho mình nhà cung cấp nước ngoài hay trong nước, Giải pháp phần mềm Meliasoft2018  “ERP của người Việt” cũng là một trong những sự lựa chọn mới.