Sự lãng phí khủng khiếp ở các DN Việt: Đội ngũ thực làm và thực quản nhất là quản lý cấp trung, và khi ra đi họ mang theo tất cả tri thức, kinh nghiệm, quan hệ…

28.10.2019

Theo: http://cafebiz.vn

Tin trước: Hơn 50% ngân hàng không đủ sức chống chọi với suy thoái

Tin tiếp: Nhà máy tại Nhật 'thông minh' đến đâu?