Thực hành theo quy trình sản xuất

11.02.2018

Download bộ số liệu thực hành quy trình sản xuất (File*.doc)

Videos: 

Công ty TNHH TM & SX ABC, sản xuất 2 loại bia chính là Bia đen và Bia lager, Có một số nghiệp vụ liên quan đến sản xuất

trong T01/2016 như sau:

1.   Ngày 01/01, căn cứ vào Đơn đặt hàng mua của KH04 – Công ty Tuấn Phong (Số 7, ngách 470/17, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội; MST: 0101847473), phòng kinh doanh đặt đơn đặt hàng bán với các thông tin sau:

STT

Mã SP

Tên SP

ĐVT

Ngày HT

Đơn giá

(VNĐ)

SL

Thành tiền

1

TP1

Bia lager

Boong

15/01/2016

50.000

2.000

100.000.000

2

TP2

Bia đen

Boong

15/01/2016

60.000

1.000

60.000.000

                                   Tổng cộng

160.000.000

                                   Chiết khấu (2%)

3.200.000

                                   Thuế GTGT (10%)

15.680.000

                                   Thành tiền

172.480.000

Lên báo cáo cân đối nguồn lực để lên kế hoạch thu mua NVL.

Xem video

2.   Nhập kho vật liệu sản xuất chưa trả tiền cho NB005 – Công ty Xuân Hùng (Số 105, B12, TT Kim Liên, Phường Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội; MST: 0102601109) theo phiếu nhập mua số 001 ngày 02 tháng 01 năm 2016 kèm theo HĐ GTGT XH/11T số 0002254 với các thông tin sau:

STT

Mã VT

Tên Sản phẩm

ĐVT

Số lượng

Đơn giá

(VNĐ)

Thành tiền

1

VT001

Lúa mạch lager

Kg

2.000

6.000

12.000.000

2

VT002

Hoa bia lager

Bông

150

3.000

450.000

3

VT007

Men bia đen

Kg

10

150.000

1.500.000

4

VL002

Vỏ bia đen

Chiếc

1.000

2.000

2.000.000

5

VT004

Nước

Lít

30.000

100

3.000.000

                                   Tổng cộng

18.950.000

                                   Thuế GTGT (10%)

1.895.000

                                   Thành tiền

20.845.000

 

Xem video

3.   Ngày 02/01, xuất chuyển kho kế hoạch về số vật tư dành cho lô hàng L001 như sau:

STT

Mã VT

Tên VT

ĐVT

Kho xuất

Kho nhập

Số lượng

Xuất chuyển kho thành phẩm

 

 

 

 

1

TP1

TP bia lager

Boong

TP

TP

1.000

2

TP2

TP bia đen

Boong

TP

TP

500

Xuất chuyển kho vật liệu

 

 

 

 

1

VT001

Lúa mạch lager

Kg

VT

VT

1.015

2

VT002

Hoa bia lager

Bông

VT

VT

105

3

VT003

Men bia lager

Kg

VT

VT

3

4

VL001

Vỏ bia lager

Chiếc

VT

VT

1.010

5

VT005

Lúa mạch đen

Kg

VT

VT

570

6

VT006

Hoa bia đen

Bông

VT

VT

53

7

VT007

Men bia đen

Kg

VT

VT

2

8

VL002

Vỏ bia đen

Chiếc

VT

VT

505

9

VT004

Nước lọc

Lít

VT

VT

23.000

Xem video

4.   Ngày 02/01, căn cứ vào Đơn đặt hàng mua của KH05 – Công ty Hoàng Anh (Số 139 Đê La Thanh, Đống Đa, Hà Nội; MST: 0304791755), phòng kinh doanh đặt đơn đặt hàng bán với các thông tin sau:

STT

Mã SP

Tên SP

ĐVT

Ngày HT

Đơn giá

(VNĐ)

SL

Thành tiền

1

TP1

Bia lager

Boong

15/01/2016

50.000

1.500

75.000.000

2

TP2

Bia đen

Boong

15/01/2016

60.000

1.800

108.000.000

                                   Tổng cộng

183.000.000

                                   Chiết khấu

3.660.000

                                   Thuế GTGT (10%)

17.934.000

                                   Thành tiền

197.274.000

Lên báo cáo cân đối nguồn lực để lên kế hoạch thu mua NVL.

 

Xem video

5.   Nhập kho vật liệu sản xuất của NB006 – Công ty Xuân Toàn (Số 118, Tổ 18, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội; MST: 0100682259) theo phiếu nhập mua số 005 ngày 03 tháng 01 năm 2013 kèm theo HĐ GTGT XT/11T số 0001234 với các thông tin sau:

STT

Mã VT

Tên Sản phẩm

ĐVT

Số lượng

Đơn giá

(VNĐ)

Thành tiền

1

VL001

Vỏ bia lager

Chiếc

1.000

2.000

2.000.000

2

VL002

Vỏ bia đen

Chiếc

2.000

2.000

4.000.000

3

VT002

Hoa bia lager

Bông

200

3.000

600.000

4

VT004

Nước lọc

Lít

40.000

100

4.000.000

                                   Tổng cộng

10.600.000

                                   Thuế GTGT (10%)

1.060.000

                                   Thành tiền

11.660.000

DN đã nhận được Giấy báo nợ của Ngân hàng cùng ngày về số tiền chuyển trả cho công ty Xuân Toàn.

Xem video

6.   Ngày 03/01, xuất chuyển kho kế hoạch về số vật tư dành cho lô hàng L002 như sau:

STT

Mã VT

Tên VT

ĐVT

Kho xuất

Kho nhập

Số lượng

1

VL001

Vỏ bia lager

Chiếc

VT

VT

1.515

2

VL002

Vỏ bia đen

Chiếc

VT

VT

1.818

3

VT002

Hoa bia lager

Bông

VT

VT

156

4

VT003

Men bia lager

Kg

VT

VT

3

5

VT006

Hoa bia đen

Bông

VT

VT

187

6

VT007

Men bia đen

Kg

VT

VT

4

7

VT001

Lúa mạch lager

Kg

VT

VT

1.520

8

VT004

Nước lọc

Lít

VT

VT

46.000

9

VT005

Lúa mạch đen

Kg

VT

VT

2.024

Xem video

7.   Ngày 04/01, căn cứ vào Đơn đặt hàng mua của KH06 – Công ty Xinh Xinh (Số 214, Đường Cầu Giấy, Phường Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội; MST: 0100682623), phòng kinh doanh đặt đơn đặt hàng bán với các thông tin sau:

STT

Mã SP

Tên SP

ĐVT

Ngày HT

Đơn giá

(VNĐ)

SL

Thành tiền

1

TP1

Bia lager

Boong

15/01/2016

50.000

1.500

75.000.000

2

TP2

Bia đen

Boong

15/01/2016

60.000

2.200

132.000.000

                                   Tổng cộng

207.000.000

                                   Chiết khấu (2%)

4.140.000

                                   Thuế GTGT (10%)

20.286.000

                                   Thành tiền

223.146.000

Lên báo cáo cân đối nguồn lực để lên kế hoạch thu mua NVL.

Xem video

8.   Nhập kho vật liệu sản xuất của NB007 – Công ty Huy Hoàng (Số 15A, Hàng Cót, Hàng Mã, Hoàn Kiếm, Hà Nội; MST: 0100703863) theo phiếu nhập mua số 006 ngày 05 tháng 01 năm 2013 kèm theo HĐ GTGT HH/11T số 0006654 với các thông tin sau:

STT

Mã VT

Tên Sản phẩm

ĐVT

Số lượng

Đơn giá

(VNĐ)

Thành tiền

1

VL001

Vỏ bia lager

Chiếc

1.500

2.000

3.000.000

2

VL002

Vỏ bia đen

Chiếc

1.600

2.000

3.200.000

3

VT002

Hoa bia lager

Bông

100

3.000

300.000

4

VT007

Men bia đen

Kg

5

150.000

750.000

5

VT001

Lúa mạch lager

Kg

1.200

6.000

7.200.000

6

VT004

Nước lọc

Lít

50.000

100

5.000.000

7

VT005

Lúa mạch đen

Kg

1.100

7.000

7.700.000

                                   Tổng cộng

27.150.000

                                   Thuế GTGT (10%)

2.715.000

                                   Thành tiền

29.865.000

DN thanh toán bằng tiền mặt số 001 cùng ngày.

Xem video

9.   Ngày 05/01, xuất chuyển kho kế hoạch về số vật tư dành cho lô hàng L003 như sau:

STT

Mã VT

Tên VT

ĐVT

Kho xuất

Kho nhập

Số lượng

1

VL001

Vỏ bia lager

Chiếc

VT

VT

1.515

2

VL002

Vỏ bia đen

Chiếc

VT

VT

2.222

3

VT002

Hoa bia lager

Bông

VT

VT

156

4

VT003

Men bia lager

Kg

VT

VT

3

5

VT006

Hoa bia đen

Bông

VT

VT

230

6

VT007

Men bia đen

Kg

VT

VT

5

7

VT001

Lúa mạch lager

Kg

VT

VT

1.520

8

VT004

Nước lọc

Lít

VT

VT

51.000

9

VT005

Lúa mạch đen

Kg

VT

VT

2.480

Xem video

10.Ngày 05/01, tổng hợp các yêu cầu sản xuất, lập đơn đặt hàng sản xuất cho PXSX – Phân xưởng sản xuất với các thông tin sau:

STT

Mã SP

Tên SP

ĐVT

Ngày HT

Số lượng

1

TP1

Bia Lager

Boong

15/02

5.000

2

TP2

Bia Đen

Boong

15/02

5.000

Xem video

11.Ngày 07/01 xuất kho một số nguyên vật liệu dùng để nấu bia: 4.055 kg lúa mạch lager; 5.074 kg lúa mạch đen; 120.000 lít nước lọc.

Xem video

12.Ngày 07/01 xuất kho 2 bình Gas và 200 kg than củi phục vụ nấu bia.

Xem video

13.Ngày 07/01, xuất kho 10 bộ quần áo bảo hộ và 10 bộ dụng cụ dùng cho bộ phận sản xuất.

Xem video

14.Ngày 09/01, nhập lại NVL từ phân xưởng sản xuất: 7 kg lúa mạch lager; 13 kg lúa mạch đen; 1.000 lít nước lọc.

Xem video

15.Ngày 09/01, nhập kho 8.600 lít BTP1.1 bia lager và 9.600 lít BTP2.1 bia đen.

Xem video

16.Ngày 09/01 xuất kho một số nguyên vật liệu dùng để ủ lên men: 8.600 lít BTP1.1 bia lager; 9.600 lít BTP2.1 bia đen; 417 bông hoa bia lager; 9 kg men bia lager; 470 bông hoa bia đen; 11 kg men  bia đen.

Xem video

17.Ngày 10/01 trả tiền điện cho toàn công ty là 17.050.000đ, trong đó thuế GTGT 10% theo HĐ 004477, ký hiệu QH/2009B, ngày 10/01 của NB015 – Chi nhánh điện cầu giấy (370 Trần Khát Chân, Hai Bà Trưng, Hà Nội; MST: 0102460380), được phân bổ một lần cho các bộ phận như sau:

       – Bộ phận quản lý: 2.000.000đ

       – Bộ phận bán hàng: 1.500.000đ

       – Bộ phận sản xuất: 12.000.000đ

Xem video

18.Ngày 14/01 nhập kho 8.200 lít BTP1.2 bia lager và 9.200 lít BTP2.2 bia đen.

Xem video

19.Ngày 14/01, xuất kho một số nguyên vật liệu để đóng đóng gói sản phẩm: 8.200 lít BTP1.2 bia lager; 9.200 lít BTP2.2 bia đen; 4.040 vỏ bia lager; 4.545 vỏ bia đen.

Xem video

20.Ngày 15/01, nhập kho 4.030 boong bia lager và 4.540 boong bia đen.

Xem video

21.Ngày 15/01, trích khấu hao TSCĐ bộ phận sản xuất: 2.650.000đ.

Xem video

22.Ngày 15/01, tính lương công nhân sản xuất:

Chỉ tiêu

Lương

BHXH
(18%)

BHYT
(3%)

BHTN
(1%)

Tổng CP
của DN

Các khoản trích của CBCNV

BHXH
(8%)

BHYT
(1.5%)

BHTN
(1%)

6221

20,000,000

3,600,000

600,000

200,000

4,400,000

1,600,000

300,000

200,000

6271

15,000,000

2,700,000

450,000

150,000

3,300,000

1,200,000

225,000

150,000

Xem video

23.Xuất khi bán hàng cho KH04 – Công ty Tuấn Phong. HĐ số 001 ngày 15/01/2016 với các thông tin sau:

STT

Mã SP

Tên SP

ĐVT

Đơn giá

(VNĐ)

SL

Thành tiền

1

TP1

Bia lager

Boong

50.000

2.000

100.000.000

2

TP2

Bia đen

Boong

60.000

1.000

60.000.000

                                   Tổng cộng

160.000.000

                                   Chiết khấu (2%)

3.200.000

                                   Thuế GTGT (10%)

15.680.000

                                   Thành tiền

172.480.000

Khách hàng thanh toán một phần bằng tiền mặt theo phiếu thu ngày 15/01/2016, số tiền là 70.000.000đ.

Xem video

24.Xuất khi bán hàng cho KH05 – Công ty Hoàng Anh. HĐ GTGT AB/13T số 0001112 ngày 15/01/2016 với các thông tin sau:

STT

Mã SP

Tên SP

ĐVT

Đơn giá

(VNĐ)

SL

Thành tiền

1

TP1

Bia lager

Boong

50.000

1.500

75.000.000

2

TP2

Bia đen

Boong

60.000

1.800

108.000.000

                                   Tổng cộng

183.000.000

                                   Chiết khấu (2%)

3.660.000

                                   Thuế GTGT (10%)

17.934.000

                                   Thành tiền

197.274.000

Doanh nghiệp đã nhận được giấy báo có ngân hàng số tiền khách hàng trả ngày 16 tháng 01 năm 2016.

Xem video

25.Xuất khi bán hàng cho KH06 – Công ty Xinh Xinh . HĐ GTGT AB/13T số 0001113 ngày 15/01/2016 với các thông tin sau:

STT

Mã SP

Tên SP

ĐVT

Đơn giá

(VNĐ)

SL

Thành tiền

1

TP1

Bia lager

Boong

50.000

1.500

75.000.000

2

TP2

Bia đen

Boong

60.000

2.200

132.000.000

                                   Tổng cộng

207.000.000

                                   Chiết khấu (2%)

4.140.000

                                   Thuế GTGT (10%)

20.286.000

                                   Thành tiền

223.146.000

Khách hàng chưa thanh toán.

Xem video

Tính giá thành sản phẩm sản xuất.

Xem video

Mọi vướng mắc xin vui lòng liên hệ với Meliasoft để được tư vấn và giải đáp miễn phí.

Xin trân trọng cảm ơn.

 

Tin trước: Video hướng dẫn thực hành

Tin tiếp: Thực hành theo quy trình bán hàng