Tính năng khác biệt

13.12.2017

 

 • Mô hình dữ liệu online, tổng hợp dữ liệu đa cấp, xuyên suốt.

 

 • Có khả năng convert tất cả các tính năng mà chương trình cũ đã có khi nâng cấp hệ thống

 • Tìm kiếm hệ thống theo tư tưởng Google

 • Tìm kiếm trên danh mục linh hoạt và tối ưu

 • Drop lookup tìm kiếm trên tất cả các trường text

 • Các danh mục mở rộng, các trường thông tin mở rộng đáp ứng nhu cầu quản trị của mỗi đơn vị

 • Kết nối với cơ sở dữ liệu excel trên giao diện thân thiện với người sử dụng

 • Quản trị tuổi kho, tuổi nợ, tuổi tiền

 • Tốc độ cập nhật và truy xuất báo cáo nhanh (Hướng tới doanh nghiệp có dữ liệu lớn: Bigdata)

 • Chức năng lựa chọn tự động niêm yết dữ liệu (Niêm yết dữ liệu sẽ không cho phép các User thực hiện các thao tác thêm, sửa, xóa vào từng loại chứng từ từ ngày khóa sổ trở về trước)

 • Lưu nhật ký tất cả các thao tác

 • Cho phép lưu báo cáo ở nhiều công cụ khác nhau (Pdf, Excel, biểu đồ, ….)

 • Cho phép kết nối đa dạng với các thiết bị ngoại vi, công cụ, phần mềm khác

 • Tạo phiếu thu tự động trên hóa đơn bán hàng

 • Biểu đồ phục vụ quản trị

 • Báo cáo quản trị giao diện web (Người dùng có thể xem trên công cụ khác: Iphone, Ipad, …)

 • Hệ thống cảnh báo (Cảnh báo khi có văn bản mới, hạn mức tín dụng, tiến độ đơn hàng, tiến độ sản xuất, ….)

 • Khai báo luồng công việc theo quy trình

 • Kiểm soát lỗi logic số liệu, hỗ trợ công tác quản trị

 

Tin trước: Thư mời hợp tác phân phối phần mềm ERP

Tin tiếp: Quan tri ke hoach