Tính năng

06.12.2018

Mô hình dữ liệu online, tổng hợp dữ liệu đa cấp, xuyên suốt


Có khả năng convert tất cả các tính năng mà chương trình cũ đã có khi nâng cấp hệ thống


Tìm kiếm hệ thống theo tư tưởng Google


Tìm kiếm trên danh mục linh hoạt và tối ưu


Drop lookup tìm kiếm trên tất cả các trường text


Các danh mục mở rộng, các trường thông tin mở rộng đáp ứng nhu cầu quản trị của mỗi đơn vị


Kết nối với cơ sở dữ liệu excel trên giao diện thân thiện với người sử dụng


Quản trị tuổi kho, tuổi nợ, tuổi tiền

 


Tốc độ cập nhật và truy xuất báo cáo nhanh

Hướng tới doanh nghiệp có dữ liệu lớn: Bigdata


Chức năng lựa chọn tự động niêm yết dữ liệu

Niêm yết dữ liệu sẽ không cho phép các User thực hiện các thao tác thêm, sửa, xóa vào từng loại chứng từ từ ngày khóa sổ trở về trước


Lưu nhật ký tất cả các thao tác


Cho phép lưu báo cáo ở nhiều công cụ khác nhau


Cho phép kết nối đa dạng với các thiết bị ngoại vi, công cụ, phần mềm khác


Tạo phiếu thu tự động trên hóa đơn bán hàng


Biểu đồ phục vụ quản trị


Báo cáo quản trị giao diện web

Người dùng có thể xem trên công cụ khác: Iphone, Ipad, …


Hệ thống cảnh báo

Cảnh báo khi có văn bản mới, hạn mức tín dụng, tiến độ đơn hàng, tiến độ sản xuất, ….


Khai báo luồng công việc theo quy trình


Kiểm soát lỗi logic số liệu, hỗ trợ công tác quản trị

 

 


Chức năng kiểm tra số liệu đã kết chuyển đến thời điểm nào


Dashboard kết nối Power BI


Tự động các chứng từ trong quy trình mua hàng


Tự động các chứng từ trong quy trình bán hàng


Tự động các chứng từ trong quy trình sản xuất


Lựa chọn mẫu in khi in chứng từ


Xác thực mật khẩu khi sửa gộp xóa chứng từ


Sao lưu dự phòng dữ liệu (backup tự động và sao lưu về máy trạm)


Tiện ích kiểm tra dữ liệu nhanh


Cho phép đặt lịch kiểm tra lỗi logic hệ thống


Kết nối hóa đơn điện tử

  • Phần mềm Meliasoft có khả năng tích hợp trực tiếp với các phần mềm phát hành hóa đơn điện tử của nhiều nhà cung cấp khác nhau như VNPT, FPT….

  • Bằng các công cụ hỗ trợ, việc kết nối giữa Meliasoft và nhà cung cấp hóa đơn điện tử được thực hiện tự động. Người dùng có thể thao tác phát hành hóa đơn điện tử tại giao diện phần mềm Meliasoft.

Tin trước: Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: 'Đói khát là một lợi thế'

Tin tiếp: Các module cơ bản