Meliasoft trả lời phỏng vấn chương trình chào Việt Nam

23.11.2017

Trả lời phỏng vấn về công tác triển khai ERP tại Việt Nam của Công ty Meliasoft

 

Tin trước: Phóng sự: Giải pháp quản trị đa điểm của Meliasoft

Tin tiếp: LIVA Việt Nam