Ban giám đốc
 • Cung cấp cho Ban quản trị những thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời nhất về tất cả các vấn đề liên quan đến sản xuất, kinh doanh của công ty.
 • Lên các báo cáo so sánh, đánh giá dựa trên các chỉ tiêu phù hợp với đặc thù của doanh nghiệp.
 • Thông tin doanh nghiệp không đồng nhất, dẫn đến việc phân tích số liệu sai. Gây ảnh hưởng rất lớn đến công tác quản trị. Việc áp dụng phần mềm vào trong quản trị sẽ giúp lãnh đạo doanh nghiệp kiểm tra sức khỏe của doanh nghiệp tức thời, mà không mất nhiều thời gian để chờ tập hợp số liệu.
 • Kiểm tra các thông tin theo thời gian thực của tất cả các nhà máy, các chinh nhánh dù đặt ở địa điểm nào, trong nước hay ngoài nước.
 • Hệ thống giúp công ty giảm chi phí và tăng lợi nhuận khi tất cả các quy trình của doanh nghiệp được sắp xếp hợp lý, Công ty có thể xác định được những khoản rò rỉ trong hệ thống ERP. Ngoài ra ERP còn giúp công ty cải thiện việc quá trình mua sắm, kiểm soát hàng tồn kho, và dự báo nhu cầu mua sắm sắp tới, vv, về cơ bản hệ thống ERP sẽ giúp doanh nghiệp cải thiện toàn bộ chuỗi cung ứng và làm nó phản ứng nhanh hơn.
 • Theo thời gian những thay đổi các tính năng mới được bổ sung vào kinh doanh, với MELIASOFT Công ty có thể dễ dàng mở rộng.  Chính vì điều này, doanh nghiệp có thể thêm các chức năng mới, quy trình, bộ phận, và nhiều hơn nữa vào hệ thống ERP một cách dễ dàng.
Bộ phận kinh doanh
 • Hỗ trợ việc làm việc làm báo giá, giá thành kế hoạch trên hệ thống
 • Tối ưu việc tính toán và quy trình bán hàng
 • Tích hợp được thông tin đặt hàng của khách Hàng, đơn hàng sẽ được thiết lập quy trình tự động giúp nhân viên nhận đơn hàng nhanh nhất, hỗ trợ việc bán hàng và nhập hàng hiệu quả.
 • Phòng kinh doanh luôn có thông tin chính xác, tức thời về tiến độ sản xuất, tồn kho nhằm hỗ trợ tối ưu cho quá trình giao dịch, đàm phán bán hàng.
 • Cập nhật và kiểm soát liên tục thông tin về quá trình xuất hàng và theo dõi vận chuyển, sản lượng giao nhận với khách hàng.
 • Việc đồng nhất tên gọi và quy cách cho sản phẩm trong toàn hệ thống đảm bảo tính chính xác trong giao dịch về bán, xuất, nhập hàng trong toàn hệ thống.
Bộ phận Sản xuất
 • Kết nối  phần mềm với các công đoạn sản xuất giúp tự động hóa quy trình sản xuất
 • Luôn nắm được số liệu thống kê về các yếu tố liên quan đến quá trình sản xuất một cách nhanh chóng và chính xác, hỗ trợ tối đa cho quá trình điều độ, giám sát sản xuất.
 • Nhờ việc quản lý được nguồn gốc, chất lượng của nguyên vật liệu cũng như tỷ lệ sản phẩm lỗi tại từng máy, có thể quản lý được chất lượng từng sản phẩm và truy vết nguồn gốc khi phát hiện sản phẩm sai hỏng.
 • Giảm thiểu và kiểm soát tốt tỉ lệ sản phẩm lỗi hỏng, đặc biệt việc hoạch định, tính toán nguyên vật liệu được thực hiện một cách hợp lý, hiệu quả
Bộ phận mua hàng
 • Giảm thiểu tối đa các giao dịch nội bộ liên quan tới quá trình mua và cung ứng vật tư.
 • Giảm thiểu các sai sót liên quan đến các yếu tố về kỹ thuật, chất lượng, nguồn gốc của vật tư mua về.
 • Giúp kiểm soát tốt nhất về chất lượng nhà cung cấp trong quá trình mua và nhập hàng
Bộ phận kho
 • Chủ động trong công tác quản lý, điều hành kho hàng liên quan tới vật tư và thành phẩm.
 • Đáp ứng tốt cho công tác quản trị và đánh giá hiệu quả hoạt động của bộ phận kho.
 • Giảm thiểu thời gian thao tác và nâng cao hiệu quả quản trị kho hàng
Bộ phận kế toán
 • Giảm thiểu công tác nhập lại dữ liệu phát sinh tại các bộ phận và nâng cao vai trò kiểm soát của kế toán.
 • Hỗ trợ tối đa các công tác nghiệp vụ yêu cầu sự chính xác cao như tính giá vốn, tính giá thành sản phẩm.
 • Hỗ trợ tối đa trong việc phân tích, tổng hợp kết quả sản xuất kinh doanh toàn hệ thống.
Ban giám đốc
 • Công cụ hỗ trợ phê duyệt, giao việc trong quản lý và vận hành hoạt động của doanh nghiệp từ xa.
 • Cung cấp cho Ban quản trị những thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời nhất về tất cả các vấn đề liên quan đến sản xuất, kinh doanh của công ty.
 • Việc áp dụng phần mềm vào trong quản trị sẽ giúp lãnh đạo doanh nghiệp kiểm tra sức khỏe của doanh nghiệp tức thời, mà không mất nhiều thời gian để chờ tập hợp số liệu.
 • Hệ thống giúp công ty giảm chi phí và tăng lợi nhuận khi tất cả các quy trình của doanh nghiệp được sắp xếp hợp lý, Công ty có thể xác định được những khoản rò rỉ trong hệ thống ERP. Ngoài ra ERP còn giúp công ty cải thiện việc quá trình mua sắm, kiểm soát hàng tồn kho, và dự báo nhu cầu mua sắm sắp tới, vv, về cơ bản hệ thống ERP sẽ giúp doanh nghiệp cải thiện toàn bộ chuỗi cung ứng và làm nó phản ứng nhanh hơn.
 • Theo thời gian những thay đổi các tính năng mới được bổ sung vào kinh doanh, với MELIASOFT Công ty có thể dễ dàng mở rộng.  Chính vì điều này, doanh nghiệp có thể thêm các chức năng mới, quy trình, bộ phận, và nhiều hơn nữa vào hệ thống ERP một cách dễ dàng.
Bộ phận kinh doanh
 • Quản lý đầy đủ các khâu trong quy trình bán hàng từ Báo giá → Đơn hàng → Xuất hàng → Hóa đơn → Thanh toán.
 • Hỗ trợ việc làm việc làm báo giá, giá thành kế hoạch trên hệ thống
 • Cập nhật và kiểm soát liên tục thông tin về quá trình xuất hàng và theo dõi vận chuyển, sản lượng giao nhận với khách hàng.
 • Việc đồng nhất tên gọi và quy cách cho sản phẩm trong toàn hệ thống đảm bảo tính chính xác trong giao dịch về bán, xuất, nhập hàng trong toàn hệ thống.
 • Kế thừa và xem chi tiết thông tin về kế hoạch/ tiến độ sản xuất, tồn kho tức thời và tồn kho hỗ trợ tối ưu cho quá trình thực hiện nghiệp vụ bán hàng.
 • Kế thừa thông tin về quá trình đóng hàng, xuất hàng và theo dõi quá trình thực hiện giao hàng và thanh toán của khách hàng
Bộ phận kế hoạch
 • Tiếp nhận yêu cầu từ bộ phận kinh doanh, thực hiện thiết kế/ sản xuất và phản hồi thông tin cho kinh doanh trực tiếp trên phần mềm.
 • Dựa vào lệnh sản xuất dự trù, đơn đặt hàng, lịch giao hàng và năng lực sản xuất (nhân công, số máy, giờ máy…) đã được người dùng khai báo trên hệ thống ERP. Phần mềm Meliasoft sẽ  tự động phân tích để đưa ra bản kế hoạch sản xuất chi tiết tới từng ngày và sắp xếp kế hoạch sản xuất theo thứ tự ưu tiên.
 • Ứng dụng Meliasoft giúp doanh nghiệp phân bổ nguồn nhân lực, nguyên vật liệu và máy móc từ đó tối ưu nguồn lực và đáp ứng đúng tiến độ giao hàng.
Bộ phận sản xuất
 • Kết nối  phần mềm với các công đoạn sản xuất giúp tự động hóa quy trình sản xuất
 • Luôn nắm được số liệu thống kê về các yếu tố liên quan đến quá trình sản xuất một cách nhanh chóng và chính xác, hỗ trợ tối đa cho quá trình điều độ, giám sát sản xuất.
 • Nhờ việc quản lý được nguồn gốc, chất lượng của nguyên vật liệu cũng như tỷ lệ sản phẩm lỗi tại từng máy, có thể quản lý được chất lượng từng sản phẩm và truy vết nguồn gốc khi phát hiện sản phẩm sai hỏng.
 • Giảm thiểu và kiểm soát tốt tỉ lệ sản phẩm lỗi hỏng, đặc biệt việc hoạch định, tính toán nguyên vật liệu được thực hiện một cách hợp lý, hiệu quả…
 • Hỗ trợ nghiệp vụ lập yêu cầu lĩnh vật tư đơn giản và chính xác. Đẩy trực tiếp dữ liệu sang bộ phận kho, rút ngắn thời gian làm thủ tục xuất kho vật tư/ nhập kho thành phẩm.
 • Quản lý chi tiết các thông tin bộ phận/nhân viên phụ trách sản xuất, ca kíp..
Bộ phận mua hàng
 • Quản lý mua hàng​ giúp doanh nghiệp kiểm soát chặt chẽ các khâu từ nhu cầu mua hàng đến cập nhật báo giá, lựa chọn nhà cung cấp, lập đơn đặt hàng mua, phiếu nhập mua đồng thời quản lý công nợ chi tiết cho từng nhà cung cấp, đơn hàng mua một cách đầy đủ và chính xác.
 • Giảm thiểu các sai sót liên quan đến các yếu tố về kỹ thuật, chất lượng, nguồn gốc của vật tư mua về.
 • Giúp kiểm soát tốt nhất về chất lượng nhà cung cấp trong quá trình mua và nhập hàng
 • Kiểm soát và tối ưu hoạt động mua hàng đáp ứng được yêu cầu nhiều biến động của hoạt động sản xuất.
 • Kiểm soát vòng quay hàng tồn kho, chu kỳ nhập hàng, tính toán nhu cầu vật tư phù hợp với từng giai đoạn và đáp ứng kế hoạch sản xuất.
 • Công cụ tra cứu giá, lịch sử giao dịch theo vật tư/ hàng hóa, theo nhà cung cấp có quyết định mua hàng và hiệu quả.
Bộ phận kho
 • Cung cấp một bức tranh toàn cảnh về tình hình nhập xuất tồn kho tại công ty, hỗ trợ tối đa mục tiêu kiểm soát và giảm thiểu tiền chết tại kho thông qua việc thống kê chính xác, tối ưu về hạn mức kho cũng như thời gian lưu kho.
 • Chủ động trong công tác quản lý, điều hành kho hàng liên quan tới vật tư và thành phẩm.
 • Đáp ứng tốt cho công tác quản trị và đánh giá hiệu quả hoạt động của bộ phận kho.
 • Tự động nhập xuất kho, kiểm kê kho bằng quét mã QR code trên sản phẩm
 • Quản lý chi tiết vị trí kho, lô, cuộn..
 • Giảm thiểu thời gian thao tác và nâng cao hiệu quả quản trị kho hàng
Bộ phận kế toán
 • Giảm thiểu công tác nhập lại dữ liệu phát sinh tại các bộ phận và nâng cao vai trò kiểm soát của kế toán.
 • Hỗ trợ tối đa các công tác nghiệp vụ yêu cầu sự chính xác cao như tính giá vốn, tính giá thành sản phẩm.
 • Hỗ trợ tối đa trong việc phân tích, tổng hợp kết quả sản xuất kinh doanh toàn hệ thống
 • Hỗ trợ quản trị dòng tiền, đảm bảo tính cân đối của dòng tiền trong doanh nghiệp. Sử dụng hiệu quả nguồn tiền.
Ban giám đốc
 • Quản lý các dự án khác nhau cùng một lúc mà không mất nhiều công sức. Các công việc sẽ được cập nhật liên tục giúp chủ doanh nghiệp và nhà thầu nắm được thông tin.
 • Thể hiện ở tất cả các chức năng từ đấu thầu, lập kế hoạch, thực hiện và bàn giao dự án cho đến việc phát triển, thiết kế, kiểm kê, mua sắm, sản xuất, tài chính, bán hàng, giao hàng …
 • Hệ thống tích hợp đầy đủ các module từ quản lý hợp đồng, tiến hành dự án, quản lý hàng tồn kho, nhân sự, quản lý tài chính và kế toán. Điều này giúp tổ chức tuân thủ tốt các quy định của tổ chức tốt hơn
 • Một phân tích chính xác về nguyên vật liệu cần thiết, sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực, thiết kế kiến trúc và quản lý hợp đồng là điều cần thiết cho việc phân luồng nguồn lực phù hợp
 • Phân tích những kết quả có trong quá khứ để xác định những sự bất thường và xu hướng hiện tại. Hỗ trợ việc lập kế hoạch tương lai, đưa ra các quyết định chính xác hơn.
 • Giúp nhà quản lý ra quyết định nhanh chóng, từ đó giải quyết những phát sinh kịp thời hơn trong việc điều chỉnh chi phí và nhân sự
 • Tiết kiệm 80% thời gian họp báo cáo, review công việc hàng ngày và vấn đề đệ trình, phê duyệt công việc tới nhà quản lý, lãnh đạo
 • Nâng cao đến 50% năng suất nhân viên
 • Hệ thống hoá hồ sơ, tài liệu và dữ liệu dự án.
 • Quản lý thông tin các nhân viên trong doanh nghiệp: thông tin cá nhân, thông tin liên lạc, đánh giá nhân viên, hợp đồng nhân viên,….
 • Phần mềm ERP cho phép các công ty xây dựng loại bỏ các quy trình thủ công, tốn thời gian và tốn nhiều công sức, kiểm soát chi tiêu cho nguyên liệu thô và nhân viên, giảm chi phí CNTT, thoát khỏi thời gian ngừng hoạt động không cần thiết và đáp ứng thời hạn dự án.
Bộ phận kinh doanh
 • Quản lý đầy đủ thông tin khách hàng: nhóm khách hàng, thông tin khách, ngày sinh nhật, thông tin công ty,…
 • Kiểm soát được bảng giá bán, chính sách giá bán căn hộ.
 • Quản lý lịch sử giao dịch đối với khách hàng: số lần giao dịch, giá trị giao dịch,các sản phẩm giao dịch, chi tiết các lần mua và quá trình thanh toán của khách hàng, tất cả đều được lưu trữ trên hệ thống và thống kê chi tiết
 • Quản lý cho thuê:Tìm kiếm khách hàng, Ký kết hợp đồng dịch vụ cho thuê, Quản lý hợp đồng cho thuê, ghi nhận các dịch vụ phát sinh như điện, nước, gửi xe, xuất hoá đơn định kỳ, Thu tiền khách hàng: tiền cọc, tiền thanh toán định kỳ, Chăm sóc khách hàng, ghi nhận các chi phí quản lý
 • Quản lý khách hàng theo tầm quan trọng của khách để chăm sóc tốt hơn
 • Cung cấp công việc có chất lượng và có được nhiều khách hàng đáng tin cậy nhất có thể nhờ xử lý hiệu quả thông tin khách hàng, quản lý tốt dự án và nhân viên thuê ngoài

Bộ phận vật tư
 • Quản lý nhập hàng từ các nhà cung cấp: số lần nhập hàng, giá trị các lần nhập, tổng giá trị nhập hàng theo từng nhà cung cấp, chi tiết mỗi lần nhập, công nợ đối với các nhà cung cấp, từng nhà cung cấp,…
 • Kiểm soát & điều phối vật tư giữa các công trình rất linh động.
 • Sử dụng hiệu quả, khai thác tối đa công năng của thiết bị công trình.
 • Tính toán, tiết kiệm tối đa chi phí dự án. Từ đó giảm thiểu khả năng thừa thiếu nguyên vật liệu
 • Quản lý thiết bị và dụng cụ: Yêu cầu thiết bị, công cụ dụng cụ theo định mức, nhập, xuất thiết bị, công cụ dụng cụ cho dự án
 • Quản lý chi tiết hàng hóa, danh mục hàng hóa: ngày nhập, lô hàng nhập, số serial, hạn sử dụng của hàng hóa
 • Cảnh báo hàng đến hạn sử dụng, quá hạn sử dụng, hàng đến ngày xuất,cảnh báo hết hàng khi số lượng hàng chạm ngưỡng tối thiểu…
 • Quản lý kế hoạch nhập hàng, dự trữ hàng, quản lý hàng tồn kho, hàng chờ xuất,…
 • Quản lý chi tiết loại hàng hóa: hàng xuất trả, hàng từng dự án….
 • Quản lý giá vốn hàng hóa, các chi phí phát sinh liên quan đến hàng hóa, để chuyển đến kế toán
Bộ phận kế toán
 • Giảm thiểu công tác nhập lại dữ liệu phát sinh tại các bộ phận và nâng cao vai trò kiểm soát của kế toán.
 • Hỗ trợ tối đa các công tác nghiệp vụ yêu cầu sự chính xác cao như tính giá vốn, tính giá thành sản phẩm.
 • Hỗ trợ tối đa trong việc phân tích, tổng hợp kết quả sản xuất kinh doanh toàn hệ thống
 • Tự động hóa kế toán đa vị trí, đa công ty và theo mô hình tập đoàn
 • Quản lý chi tiết và tự động công nợ phải thu đối với từng khách hàng, theo loại hàng hóa, số tiền đã thanh toán, số tiền còn nợ, tổng công nợ, các khoản nợ khó đòi,…
 • Cảnh báo đến ngày phải thu hồi nợ chi tiết, phải thu khách hàng nào, công nợ bao nhiêu
 • Quản lý công nợ phải trả nhà cung cấp của doanh nghiệp theo từng nhà cung cấp, tổng số tiền phải trả,…
 • Cảnh báo đến ngày phải trả tiền nhà cung cấp qua trang chủ phần mềm, hoặc SMS, Email
 • Tự động đối từ công nợ khi phát sinh trả lại hàng hóa
Ban giám đốc
 • Cung cấp cho Lãnh đạo những thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời nhất về tất cả các vấn đề liên quan đến tình hình sản xuất, kinh doanh, tình hình tài chính, nhân sự … của Công ty.
 • Công cụ hỗ trợ phê duyệt, giao việc trong quản lý và vận hành hoạt động của doanh nghiệp từ xa.
 • Giải pháp giải quyết các bài toán về quản lý và vận hành hệ thống phân phối như: giao hàng, công nợ, dược viên quản lý, doanh thu. Từ đó, giúp doanh nghiệp hoạt động hiệu quả và nâng cao được sức cạnh tranh trên trường
 • Tăng hoạt động hiệu quả và năng suất
Bộ phận kinh doanh
 • Quản lý tự động giá bán theo từng chính sách giá như OTC, giá thầu cho từng bệnh viện…có lưu lại lịch sử giá.
 • Việc cập nhật thông tin đơn hàng, trạng thái đơn hàng, các điều khoản khác thực hiện nhanh chóng qua đó doanh nghiệp chuẩn bị các nguồn lực, nhân lực, kho bãi, điều độ sản xuất, điều độ vận tải được tối ưu hóa.
 • Quản lý kênh phân phối nhà thuốc: Quản trị được doanh số bán ra theo từng thời điểm, và hàng bán chạy, bán chậm, để đưa ra quyết định nhu cầu đặt hàng cho từng khu vực và từng địa điểm trên toàn hệ thống công ty.
 • Phân tích bán hàng: Phân tích các thông tin số lượng bán/trả lại, giá trị bán/chiết khấu/hàng bán bị trả lại, giá vốn, lãi gộp.. theo nhiều tiêu chí (mặt hàng, khách hàng, bộ phận, nhân viên, hợp đồng,…), độ bao phủ thị trường theo tuyến bán hàng, giữa kế hoạch và thực tế.
 • Kiểm tra hàng hóa, hạn sử dụng nhanh chóng và chính xác; quản lý chương trình khuyến mãi, chiết khấu, điểm thưởng và ưu tiên dành cho khách hàng khi mua sản phẩm. 
Bộ phận Sản xuất
 • Có sự tham gia của tất cả các bộ phận tại nhà máy (Quản đốc nhà máy và các phòng ban, bộ phận trực thuộc)
 • Lập kế hoạch sản xuất từ đơn đặt hàng của khách hàng và xây dựng các “kế hoạch sản xuất” chi tiết theo các công đoạn sản xuất
 • Dựa trên kế hoạch sản xuất, tồn kho nguyên liệu khả dụng sẽ tiến hành dự trù nguyên liệu phục vụ sản xuất.
 • Tự động tính toán nhu cầu nguyên vật liệu để có các hành động như gửi yêu cầu mua nguyên vật liệu để thực hiện công tác mua nguyên vật liệu phục vụ sản xuất.
 • Theo dõi tiến độ, thống kê sản xuất chi tiết theo các kế hoạch sản xuất.
 • Theo dõi tiến độ sản xuất từng lô sản phẩm và lệnh sản xuất.
 • Kiểm soát, đánh giá chất lượng vật tư mua về (theo đề nghị mua vật tư).
 • Đo lường và kiểm soát chất lượng thành phẩm.
Bộ phận kho
 • Kiểm soát chi phí thông qua giảm lãng phí, sử dụng vật liệu tối ưu và quản lý hàng tồn kho
 • Giúp trình dược viên theo dõi tồn kho để lên đơn hàng hợp lý cho mỗi cửa hàng. Với các số liệu về doanh số, mặt hàng bán chạy, số lượng tồn kho thực tế
 • Quản lý trưng bày: quản lý toàn bộ quy trình trưng bày trên hệ thống, đăng ký KH tham gia và in hợp đồng trưng bày..
 •  Hàng tồn kho ít hơn, không gian lưu trữ ít hơn là cần thiết
 • Tiết kiệm thời gian hơn là cần thiết để lưu trữ hồ sơ hàng loạt & cửa hàng
 • Phần mềm cho phép quản lý hàng hóa trong kho theo số lô, hạn dùng của nguyên liệu, thành phẩm, Quản lý kho theo vị trí, Quản lý mã thuốc và vật tư tiêu hao theo lô/date,  HSD, mã vạch
Bộ phận kế toán
 • Quản lý tình hình thanh toán thu tiền, công nợ của mỗi nhân viên…
 • Theo dõi và quản lý tuổi nợ, công nợ để nhanh chóng thu hồi vốn
 • Quản lý và thu hồi công nợ là một vấn đề quan trọng nếu không kịp thu hồi dẫn đến việc chiếm dụng vốn, phát sinh nhiều chi phí ngoài ý muốn.
 • Giúp doanh nghiệp kiểm tra các vấn đề về công nợ của khách hàng nhanh chóng, chính xác
 • Theo dõi chi tiết các khoản thu, chi, kiểm soát dòng tiền các tháng
 • kế hoạch chi tiêu theo ngày, các khoản vay ngân hàng, công nợ phải thu, phải trả, nội bộ theo từng chi nhánh
 • Đóng vai trò kiểm soát các hoạt động tài chính phát sinh tương ứng tới từng nghiệp vụ sản xuất kinh doanh.
 • Kế toán giá thành dựa trên số liệu về chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công, chi phí sản xuất chung, cũng như số liệu thống kê dở dang để thực hiện tính giá thành.
 • Theo dõi các khoản mục phí, hạn mức chi phí, hợp nhất số liệu giữa các đơn vị thành viên
 • Hỗ trợ tối đa trong việc phân tích, tổng hợp kết quả sản xuất kinh doanh toàn hệ thống.
Ban giám đốc
 • Hệ thống ERP dự báo xu hướng mua hàng dựa trên doanh số bán hàng. Điều này cải thiện việc đưa ra các quyết định của nhà quản lý trở nên thông minh hơn và chính xác hơn nhằm hỗ trợ công tác mua hàng và bán hàng đạt hiệu quả tối đa.
 • Quản lý và phân quyền chi tiết tới từng phòng ban, nhóm, chi nhánh làm việc, giúp việc đánh giá năng lực và phân bổ trách nhiệm minh bạch, rõ ràng.
 • Giám sát quy trình làm việc cần phải giám sát liên tục để đảm bảo tiến độ, chất lượng của đơn hàng. Khi không có công cụ hỗ trợ, nhà quản lý bắt buộc phải xuống tận nơi để nắm tình hình 

 

Bộ phận Kinh doanh
 • Nhập liệu dễ dàng: hỗ trợ quản lý danh mục các sản phẩm, lưu trữ và tra cứu dễ dàng, cho phép kiểm tra các chương trình khuyến mãi của sản phẩm
 • Xử lý đơn hàng nhanh chóng, Kiểm soát việc bán hàng chặt chẽ: theo dõi các hoạt động mua bán tại cửa hàng, quản lý nhân viên chặt chẽ.
 • Quản lý giá linh động theo nhóm khách hàng, quản lý giá bán theo từng chi nhánh kinh doanh.
 • Hệ thống xử lý quy trình nhập hàng nhanh chóng, bao gồm kế hoạch nhập hàng, đơn đặt hàng, kiểm duyệt đơn hàng, chốt đơn hàng, cập nhật thông tin đơn hàng đang trong quá trình vận chuyển, kiểm duyệt và nhập hàng về kho, tính toán công nợ và thanh toán.
 • Quản lý công nợ, sổ quỹ, nhân sự, doanh số bán hàng, chương trình khuyến mãi…. theo từng chi nhánh cửa hàng điện tử.
 • Quản lý chiến lược khuyến mãi: Giúp cửa hàng tạo lập và triển khai các chương trình khuyến mãi lên nhiều nhóm đối tượng khách hàng khác nhau cùng một lúc mà không bị chồng chéo, trùng lặp hay sai sót. Từ đó nâng cao hiệu quả kinh doanh cũng như tăng thêm sự chuyên nghiệp trong mắt các khách hàng.
 • Dễ dàng kết nối với các kênh bán hàng online phát triển hệ thống bán hàng đa kênh
 • Theo dõi doanh số bán hàng theo từng nhân viên, tính thưởng cho nhân viên theo doanh số.
   

 

Bộ phận kho
 • Phần mềm giúp bạn quản lý theo nhóm/ mã/ tên sản phẩm, phụ kiện. Bên cạnh đó còn phân chia theo nhiều thuộc tính khác nhau (Hãng/ dòng/ phiên bản/ màu sắc…), lắp ráp các linh kiện sản phẩm
 • Quản lý hàng hóa bằng mã vạch/IMEI riêng biệt, sắp xếp hàng hóa trong kho ở vị trí nhất định, sau đó lưu lại thông tin mã vạch trên hệ thống. Từ đó DN thể kiểm soát chính xác đến từng vị trí sản phẩm tại cửa hàng, giúp việc lấy hàng hóa, tìm hàng cho khách diễn ra nhanh chóng, tiết kiệm thời gian hơn.
 • Phần mềm quản lý nhiều kho hàng của nhiều chi nhánh trên cùng một hệ thống. Bao gồm quản lý hàng hóa theo nhóm sản phẩm, theo mẫu mã hàng hóa, theo mã vạch, quản lý điều chuyển hàng hóa  giữa các kho trong hệ thống.
 • Điều chuyển, xuất nhập kho hàng hóa bằng imei/serial từ kho tới cửa hàng hay giữa các kho trong hệ thống đều được cập nhật tự động ngay trên hệ thống
 • Khai báo kho – Nhập tồn kho ban đầu – Lệnh điều chuyển – Xuất kho – Chuyển kho – Kiểm duyệt – Công nợ với nhà cung cấp và thực hiện thanh toán nhanh chóng, dễ dàng trên phần mềm giúp cửa hàng theo dõi và kiểm soát kịp thời tình hình kho hàng.
Quản lý bảo hành
 • Quản lý dịch vụ sửa chữa cho máy không đủ điều kiện bảo hành, bán vật tư thu tiền tại các trung tâm bảo hành.
 • Với việc quản lý hàng hóa bằng imei, quản lý thông tin khách hàng trên, bạn có thể dễ dàng tra cứu thông tin khách hàng, sản phẩm để áp dụng chính sách bảo hành phù hợp.
Bộ phận kế toán
 • Hỗ trợ kế toán, báo cáo: đưa ra những báo cáo chi tiết, tổng quan về tình hình hoạt động của mỗi chi nhánh. Mọi báo cáo về số liệu doanh thu, dòng tiền vào ra, số lượng đơn hàng được bán ra đều được, thu chi công nợ,.. của mỗi chi nhánh, cửa hàng đều được bạn nắm rõ thông qua phần mềm quản lý.
 • Phần mềm thống kê toàn bộ công nợ phải thu của khách hàng giúp bộ phận kế toán công nợ rà soát được các công nợ đến hạn của chuỗi cửa hàng điện tử.
Ban giám đốc
 • Cho phép tích hợp chuỗi cung ứng, cung cấp cho hệ thống xương sống mạnh mẽ và tương lai chứng minh, tăng tính minh bạch thông tin và nâng cao năng suất thông qua bán hàng tốt hơn và xử lý mua sắm
 • Giúp doanh nghiệp quản lý được chi phí sản xuất cho từng loại mặt hàng cụ thể – vấn đề cốt lõi cho việc xác định hiểu quả kinh doanh đối với các doanh nghiệp sản xuất. Giúp nhà quản trị nắm được tình hình hoạt động kinh doanh để xây dừng quy trình tối thiểu hóa chi phí.
 • Quản lý nguồn vốn: nhằm tránh sử dụng vốn không hiệu quả, khiến doanh nghiệp rơi vào nguy cơ thiếu hụt vốn.
 • Giúp doanh nghiệp cơ cấu lại sản xuất, kinh doanh theo thị trường, tăng tính cạnh tranh thông qua tiết kiệm chi phí, cải tiến năng lực quản trị doanh nghiệp để hạ giá thành, nâng cao chất lượng sản phẩm, tìm thêm thị trường xuất khẩu để hạn chế thiệt hại của doanh nghiệp mình.
 • Phần mềm tập hợp tổng hợp chi tiết số liệu lên tất cả các báo cáo theo nhiều chi nhánh, nhiều nghành hàng khác nhau.
Bộ phận kinh doanh
 • Chính sách giá, chính sách khuyến mãi
 • Bán hàng hóa thông thường, bán dịch vụ, bán hàng ký gửi,…
 • Giúp thúc đẩy bộ phận kinh doanh, bán hàng, đáp ứng đầy đủ hàng hóa và tránh việc thiếu hàng. Truy xuất được nguồn gốc nguyên vật liệu sản xuất thành phẩm.
 • Phân chia nhóm, quản lý thông tin khách cùng lịch sử giao dịch. Theo dõi thông tin thanh toán cũng như các khoản nợ tồn đọng.
 • Quản lý doanh thu theo thời gian, Phân tích doanh thu theo từng thời điểm, Báo cáo doanh số theo nhiều tiêu chí, quản lý chi tiết – tổng hợp doanh thu, thống kê doanh thu theo từng nhóm/từn kênh bán hàng (Đại lý, công trình, bán lẻ, …)
 • Kiểm soát được tình hình thực hiện đơn đặt hàng, hợp đồng, công trình để đốc thúc giao hàng dẫn đến trễ tiến độ giao hàng làm ảnh hưởng đến uy tín của doanh nghiệp.

Bộ phận mua hàng
 • Kế hoach mua hàng được tính toán dựa vào dữ liệu tích hợp với các phân hệ: Nhu cầu và dự báo bán hàng, kế hoạch sản xuất, hàng tồn kho,..
 • Điều khoản cung ứng, theo dõi công nợ, theo dõi tình hình cung ứng,..
 • Mua hàng hóa, mua dịch vụ, mua hàng ký gửi, mua gia công, mua tài sản,….
 • Chọn nguồn cung ứng, so sánh chọn giá và chọn nhà cung cấp
Bộ phận kho
 • Quản lý vật tư, thành phẩm theo hai đơn vị tính (Kg / Cây; Kg / Cuộn, …) trong mua hàng, bán hàng, tồn kho(Parallel UOM)
 • Quản lý hàng tồn kho của vật tư, thành phẩm theo nhiều tiêu chí: Chiều cao, rộng, dài, quy cách, số lượng (configurable material)
 • Khi áp dụng và hệ thống cơ sở dữ liệu online Quản lý hàng tồn kho tối ưu, cũng như điều động và cân đối hàng tồn giữa các kho
 • Quản lý bộ mã hàng hóa đa dạng
 •  Cho biết lượng nguyên vật liệu tồn trong kho. Nhờ hệ thống báo cáo, thống kê, cảnh báo, các doanh nghiệp có thể nắm chắc số lượng nguyên vật liệu trong kho. Từ đó tránh được các nguy cơ hỏng hóc, hao mòn khi nguyên liệu tồn đọng quá nhiều hoặc thiếu nguyên liệu sản xuất, thiếu sản phẩm tung ra thị trường khi nguyên liệu, thành phẩm cạn kiệt.
 • Quản lý vị trí trong kho hàng: phần mềm hỗ trợ người quản lý trong công việc quản lý khu vực chứa hàng. Cụ thể, quản lý khu vực chứa hàng theo từng dãy hàng, kệ hàng, tầng của kệ hàng.
 • Những trường hợp cắt hàng theo quy cách, phần mềm cho phép nhập từng quy cách và tính ra tổng số lượng bán của mặt hàng
Bộ phận kế toán
 • Kiểm soát chi phí hoạt động trong doanh nghiệp
 • Lập kế hoạch chi phí và quản trị ngân sách
 • Phân tích doanh thu, chi phí trong các hoạt động của doanh nghiệp
 • Hoạch toán công nợ chi tiết của từng đối tượng khách hàng/ nhà cung cấp. Xây dựng chính sách quản lý, đặt hạn mức công nợ rõ ràng. Kiểm soát tổng dư nợ đầu kỳ/ cuối kỳ, chi tiết phát sinh trong cửa hàng.
 • Theo dõi công nợ, tuổi nợ lâu (do công trình kéo dài) là vô cùng quan trọng, tránh thất thoát tiền của của công ty. 
 • Giảm thiểu công tác nhập lại dữ liệu phát sinh tại các bộ phận và nâng cao vai trò kiểm soát của kế toán.
 • Hỗ trợ tối đa các công tác nghiệp vụ yêu cầu sự chính xác cao như tính giá vốn, tính giá thành sản phẩm.
 • Hỗ trợ tối đa trong việc phân tích, tổng hợp kết quả sản xuất kinh doanh toàn hệ thống
Ban giám đốc
 • Mọi dữ liệu, thông tin được lưu trữ trên một hệ thống duy nhất. Từ đó các nhà quản lý có thể quản lý và tra cứu thông tin nhanh chóng, dễ dàng.
 • Giúp người dùng cập nhật nhanh, chính xác những dữ liệu quan trọng. Từ đó, giúp người quản lý nắm bắt tình hình hoạt động của từng sản phẩm một cách hiệu quả.
 • Có thể cải tiến các quy trình thiết kế, sản xuất, thi công, loại bỏ được các thủ tục thừa, từng bước xây dựng lợi thế về vận hành và đưa ra các quyết định kịp thời xuống cấp quản lý trung gian.
 • Hệ thống giúp công ty giảm chi phí và tăng lợi nhuận khi tất cả các quy trình của doanh nghiệp được sắp xếp hợp lý
 • Với đặc trưng là khả năng tùy biến linh hoạt, không theo một khuôn mẫu nhất định nào, phần mềm được xây dựng theo quy trình làm việc và nhu cầu của mỗi doanh nghiệp nên phù hợp với mọi mô hình xưởng sản xuất và dễ dàng thay đổi để đáp ứng nhu cầu.
 • Dù mọi nhân viên và nhà quản lý làm việc trên cùng một hệ thống, nhưng nhờ chức năng phân quyền, nhà quản lý có thể giới hạn khu vực tra cứu và quyền thao tác dữ liệu đối với các người dùng khác. Điều này giúp quản lý đồng bộ mà vẫn bảo mật được thông tin quan trọng.
 • Chia sẻ dữ liệu và giảm chi phí (Giảm người do công việc khai báo lặp lại nhiều đơn vị)
 •  Giúp cho các nhân viên có thể dễ dàng trao đổi công việc với nhau, kết hợp hiệu quả để cho kết quả công việc tốt nhất.

 

Bộ phận kinh doanh
 • Giúp cho người quản lý có thể cập nhật thường xuyên danh sách khách hàng. Thông tin cụ thể và nhu cầu của từng khách hàng sẽ được hệ thống cập nhật chi tiết
 • Cập nhật tình trạng bán của sản phẩm bằng biểu đồ. Từ đó giúp cho người quản lý có thể theo dõi sát xao và khoa học nhất về sản phẩm của mình.
 • Quản lý doanh số bán hàng của cả hệ thống và của từng loại sản phẩm theo ngày, theo tuần, theo tháng, theo năm,… Cập nhật tình trạng mua bán của sản phẩm bằng biểu đồ giúp cho người quản lý có thể theo dõi sát xao và khoa học nhất về sản phẩm của mình.
 • Nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng và tiến độ, chất lượng sản xuất
 • Quản lý tiến độ giao hàng theo từng: Đơn hàng, hợp đồng, công trình, dự án dẫn tới bị phạt do giao hàng muộn
 • Phần mềm cho phép chọn giao cho đơn đặt hàng, hợp đồng, dự án nào từ đó cung cấp báo cáo tình hình giao hàng theo từng đơn đặt hàng (số lượng đã giao, số lượng chưa giao, tình trạng hoàn thành hay chưa hoàn thành) để giao hàng đúng tiến độ.

 

Bộ phận mua hàng
 • ERP còn giúp công ty bạn cải thiện việc quá trình mua sắm, kiểm soát hàng tồn kho, và dự báo nhu cầu mua sắm sắp tới
 • Hầu hết các doanh nghiệp sản xuất nhập khẩu Nguyên vật liệu gỗ từ nước ngoài thì thời gian mua khá lâu, làm sao để tính toán mua nguyên phụ liệu tốt nhất phục vụ cho khâu sản xuất
 • Kiểm soát và tối ưu hoạt động mua hàng đáp ứng được yêu cầu nhiều biến động của hoạt động sản xuất.
 • Kiểm soát tránh thất thoát về sản lượng và chi phí thu mua gỗ/ dăm gỗ nguyên liệu đầu vào.
 • Công cụ tra cứu giá, lịch sử giao dịch theo vật tư/ hàng hóa, theo nhà cung cấp có quyết định mua nhanh chóng và hiệu quả.

 

Bộ phận sản xuất
 • Hoạch định kế hoạch sản xuất: Khi tiếp nhận đơn hàng thì làm sao để nhanh chóng trả lời khách hàng có nên nhận đơn hàng này hay không? Lợi nhuận bao nhiêu, ảnh hưởng tiến độ các đơn hàng hiện tại như thế nào
 • Quản lý sản xuất: quản lý tốt các công đoạn, xem tiến độ đơn hàng sản xuất đã đến đâu, tính giá thành chính xác
 • Phần mềm thống kê những danh mục hàng bị lỗi, hỏng, hàng không tiêu thụ được để có kế hoạch xử lý kịp thời.
 • Trong hoạt động sản xuất, phần mềm có thể giám sát tốt công tác hoạch định, cấp phát, cung ứng nguyên vật liệu và số liệu kho theo thời gian thực ở tất cả các nhà máy giúp giảm thời gian cho việc lập kế hoạch cũng như điều phối chuỗi cung ứng.
 • Phần mềm giúp cho người sử dụng có thể triển khai các kế hoạch sản xuất hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, hàng quý, hàng năm,… Xem xét những tiêu chí sản xuất có phù hợp với tình hình hoạt động hiện thời của nhà máy mình hay không.
 • Cho phép lập lệnh sản xuất theo đơn đặt hàng, theo dõi xuất kho nguyên vật liệu và nhập kho thành phẩm của mỗi đơn đặt hàng. Từ đó cung cấp báo cáo tiến độ sản xuất theo từng lệnh sản xuất/ đơn đặt hàng để lên kế hoạch đốc thúc sản xuất kịp thời, đúng tiến độ.
 • Cho phép khai báo định mức nguyên vật liệu sản xuất cho từng thành phẩm và tự động tính toán số lượng nguyên vật liệu cần xuất kho để sản xuất.
 • Hỗ trợ liên tục cập nhật trạng thái cho kho hàng khi xuất và nhập. Những dữ liệu này sẽ được lưu giữ bảo mật tối đa làm cho quá trình sản xuất trở nên rõ ràng hơn, quy củ và khoa học hơn.
 • Cập nhật tình hình lao động và theo dõi năng suất lao động của mỗi công nhân: số giờ làm việc, số lượng sản phẩm tạo ra được trong một đơn vị thời gian.
Bộ phận kho
 • Tối ưu hóa và kiểm soát tồn kho hiệu quả nhờ giải pháp tối ưu việc cắt gỗ, ghép gỗ phù hợp với nhu cầu sản xuất
 • Quản lý tồn kho hàng hóa theo đặc tính (màu sắc, kích cỡ, chất liệu, chủng loại)
 • Cho phép thiết lập tồn kho tối thiểu cho từng vật tư hàng hóa và tự động cảnh báo khi số lượng tồn kho dưới mức tối thiểu để nhập vật tư kịp thời tránh gián đoạn sản xuất, bỏ lỡ cơ hội kinh doanh.
 • Chủ động trong công tác nhập/ xuất kho do sự liên kết và kế thừa dữ liệu trực tiếp trên phần mềm.
 • Đáp ứng tốt cho công tác quản trị và đánh giá hiệu quả hoạt động của bộ phận kho.
Bộ phận kế toán
 • Giảm thiểu công tác nhập lại dữ liệu phát sinh tại các bộ phận do tính chất kế thừa dữ liệu và nâng cao vai trò kiểm soát của kế toán.
 • Tự động thống kê lên các báo cáo công nợ theo tuổi nợ và hạn nợ theo từng hợp đồng, công trình, nhân viên nhanh chóng, chính xác
 • Cho phép khai báo các khoản mục chi phí và hạch toán chi phí phát sinh theo các khoản mục này; đồng thời cho phép xem báo cáo tổng hợp, chi tiết chi phí theo khoản mục chi phí để cắt giảm các khoản chi phí không cần thiết
 • Cho phép khai báo các khoản mục chi phí và hạch toán chi phí phát sinh theo các khoản mục này. Cung cấp các báo cáo tổng hợp, chi tiết chi phí
 • Hỗ trợ tối đa các công tác nghiệp vụ yêu cầu sự chính xác cao như tính giá vốn, tính giá thành sản phẩm.
 • Hỗ trợ tối đa trong việc phân tích, tổng hợp kết quả sản xuất kinh doanh toàn hệ thống.
 • Hỗ trợ quản trị dòng tiền, đảm bảo tính cân đối của dòng tiền trong doanh nghiệp. Sử dụng hiệu quả nguồn tiền.
   
Ban giám đốc
 • Cung cấp cho Lãnh đạo những thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời nhất về tất cả các vấn đề liên quan đến tình hình sản xuất, kinh doanh, tình hình tài chính, nhân sự … của Công ty.
 • Giúp chủ trang trại giám sát, theo dõi từng hoạt động diễn ra trong nông trại từ đó lập kế hoạch nuôi, sản xuất dễ dàng hơn
 • Tiết kiệm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp trong việc quản lý, từ đó giúp tăng doanh thu nhanh chóng và giảm thiểu được nhiều rủi ro.
 • Tiết kiệm chi phí đầu vào nhờ có tính toán kỹ lưỡng, tiết kiệm phí thuê nhân công trông nom trang trại
 • Kiểm soát tốt trang trại chính là giải pháp giúp nâng cao năng suất và chất lượng thành phẩm, kiếm về lợi nhuận lớn
 • Các dữ liệu trở nên khách quan hơn và liên kết thành một khối thống nhất, tất cả các kết quả về năng suất sẽ thể hiện bằng một con số chính xác.
 • Phần mềm tính toán các giá trị về năng suất, hỗ trợ cho chủ trang trại tính được chi phí sản xuất, lợi nhuận trong chăn nuôi hàng năm.
Phòng kinh doanh
 • Quản lý thông tin khách hàng
 • Theo dõi chính sách khuyến mãi/chiết khấu: Khuyến mãi/chiết khấu cho khách hàng căn cứ vào sản lượng của khách hàng
 • Quản lý việc cho phép/không cho phép xuất hàng âm; cảnh báo xuất âm, xuất vượt mức tồn kho tối thiểu.
 • Việc cập nhật thông tin đơn hàng, trạng thái đơn hàng, các điều khoản khác thực hiện nhanh chóng qua đó doanh nghiệp chuẩn bị các nguồn lực, nhân lực, kho bãi, điều độ sản xuất, điều độ vận tải được tối ưu hóa.
 • Kế thừa dữ liệu từ đơn hàng bán. Theo dõi tiến độ thực hiện đơn hàng, hợp đồng bán (giao hàng đúng lượng, đúng hạn).
 • Phân tích bán hàng: Phân tích các thông tin số lượng bán/trả lại, giá trị bán/chiết khấu/hàng bán bị trả lại, giá vốn, lãi gộp.. theo nhiều tiêu chí (mặt hàng, khách hàng, bộ phận, nhân viên, hợp đồng,…), giữa kế hoạch và thực tế
Bộ phận mua hàng
 • Kiểm soát và tối ưu hoạt động mua hàng đáp ứng được yêu cầu nhiều biến động của hoạt động sản xuất.
 • Kiểm soát vòng quay hàng tồn kho, chu kỳ nhập hàng, tính toán nhu cầu vật tư phù hợp với từng giai đoạn và đáp ứng kế hoạch sản xuất.
 • Công cụ tra cứu giá, lịch sử giao dịch theo vật tư/ hàng hóa, theo nhà cung cấp có quyết định mua nhanh chóng và hiệu quả.
Bộ phận sản xuất
 • Có sự tham gia của tất cả các bộ phận tại nhà máy (Quản đốc nhà máy và các phòng ban, bộ phận trực thuộc)
 • Lập kế hoạch sản xuất từ đơn đặt hàng của khách hàng và xây dựng các “kế hoạch sản xuất” chi tiết theo các công đoạn sản xuất
 • Dựa trên kế hoạch sản xuất, tồn kho nguyên liệu khả dụng sẽ tiến hành dự trù nguyên liệu phục vụ sản xuất.
 • Tự động tính toán nhu cầu nguyên vật liệu để có các hành động như gửi yêu cầu mua nguyên vật liệu để thực hiện công tác mua nguyên vật liệu phục vụ sản xuất.
 • Theo dõi tiến độ, thống kê sản xuất chi tiết theo các kế hoạch sản xuất.
 • Theo dõi tiến độ sản xuất từng lô sản phẩm và lệnh sản xuất.
 • Kiểm soát, đánh giá chất lượng vật tư mua về (theo đề nghị mua vật tư).
 • Cung cấp báo cáo chênh lệch giữa xuất dùng thực tế và định mức
Bộ phận kho
 • Chủ động trong công tác nhập/ xuất kho do sự liên kết và kế thừa dữ liệu trực tiếp trên phần mềm.
 • Quản lý hàng nguyên liệu tồn kho quản lý theo đóng bao hoặc hàng rời(đổ đống)
 • Quản lý được số lượng cá thể trong đàn: Số lượng nhập chuồng, xuất chuồng, số lượng con,… tránh tình trạng lạc, mất
 • Theo dõi quá trình luân chuyển, thời gian  của vật nuôi qua từng giai đoạn xoay vòng từ bố/mẹ, vật nuôi giống, thịt.
 • Quản lý nhập/xuất/tồn kho theo vị trí, theo lô, theo phẩm cấp, theo hạn sử dụng.
 • Giảm thiểu thời gian thao tác và nâng cao hiệu quả quản trị kho hàng.
 • Đáp ứng tốt cho công tác quản trị và đánh giá hiệu quả hoạt động của bộ phận kho.
 • Tự động cảnh báo khi vật tư chạm tới mức tồn kho tối thiểu để doanh nghiệp có kế hoạch nhập hàng sớm
Bộ phận kế toán
 • Cho phép quản lý từng con mẹ theo từng mã công cụ dụng cụ, TSCĐ/chi phí trả trước và tính khấu hao theo tháng để phân bổ chi phí vào quá trình tính giá thành của đàn con
 • Cho phép khai báo các khoản mục chi phí và hạch toán chi phí phát sinh kèm theo các báo cáo tổng hợp, chi tiết chi phí theo các khoản mục này
 • Giám sát công nợ phải thu của khách hàng theo nhiều tiêu thức khác nhau. Hiển thị số dư công nợ tức thời của khách hàng tại thời điểm lập chứng từ, đối chiếu với hạn mức tín dụng cho phép (nếu vượt quá không cho xuất hàng).
 • Quản lý tình hình thanh toán thu tiền, công nợ của mỗi nhân viên…
 • Theo dõi và quản lý tuổi nợ, công nợ để nhanh chóng thu hồi vốn
 • Quản lý và thu hồi công nợ là một vấn đề quan trọng nếu không kịp thu hồi dẫn đến việc chiếm dụng vốn, phát sinh nhiều chi phí ngoài ý muốn.
 • Giúp doanh nghiệp kiểm tra các vấn đề về công nợ của khách hàng nhanh chóng, chính xác
 • Theo dõi chi tiết các khoản thu, chi, kiểm soát dòng tiền các tháng
 • Kế hoạch chi tiêu theo ngày, các khoản vay ngân hàng, công nợ phải thu, phải trả, nội bộ theo từng chi nhánh
 • Đóng vai trò kiểm soát các hoạt động tài chính phát sinh tương ứng tới từng nghiệp vụ sản xuất kinh doanh.
 • Theo dõi quá trình luân chuyển, thời gian  của vật nuôi qua từng giai đoạn xoay vòng từ bố/mẹ, vật nuôi giống, thịt, giá thành từng loại vật nuôi. Giá thành từng loại vật nuôi dựa trên chi phí thức ăn, thuốc chữa bệnh, nhân công trực tiếp
Ban giám đốc
 • Lãnh đạo nắm bắt được tình hình hoạt động thực tế của doanh nghiệp sản xuất May mặc kịp thời tại thời điểm hiện tại
 • Trao đổi thông tin, kết nối dữ liệu làm việc giữa các phòng ban kịp thời và chia sẻ được với nhau.
 • Lãnh đạo, Ban giám đốc, Giám đốc nhà máy, Quản đốc theo dõi tình hình sử dụng máy móc thiết bị sản xuất
 • Báo cáo tổng hợp tình hình thu chi tài chính trong ngày, trong tháng, trong quý, trong năm, từ đó có thể đưa ra những kế sách, giải pháp thúc đẩy tăng doanh thu, giảm chi phí sản xuất cho doanh nghiệp cũng như đưa ra biện pháp xử lý kịp thời nếu phát sinh tình trạng xấu trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
Kinh doanh
 • Phòng Kinh doanh quản lý doanh số của nhân viên kinh doanh và tình hình sản xuất hàng hóa của nhân viên sản xuất
 • Nhờ sự kết nối với các phòng ban, từ giá thành kế hoạch giúp cho bộ phận kinh doanh có thể lên báo giá gửi tới khách hàng tốt nhất.
 • Doanh nghiệp kinh doanh và sản xuất may mặc cần nắm được tình hình các đơn đặt hàng để tính toán số lượng hàng nhập hay sản xuất, tránh chậm tiến độ giao hàng.
 • Áp dụng chính sách giá, chính sách chiết khấu khác nhau cho các nhóm khách hàng, đại lý, mặt hàng
Mua hàng
 • Lập và theo dõi kế hoạch mua hàng theo từng kỳ, từng bộ phận
 • Lập và thực hiện quy trình phê duyệt đề nghị mua hàng, so sánh lựa chọn báo giá của các nhà cung cấp
 • Kiểm duyệt phiếu qua các trạng thái (lập chờ duyệt, chờ hoàn thiện, chờ nhập kho, ….)
 • Theo dõi tiến độ nhập hàng, tiến độ thanh toán theo từng đơn hàng, lô hàng, hợp đồng nhà cung cấp, tuổi nợ, …
 • Phân tích mua hàng theo nhà cung cấp, nhân viên, lô hàng, bộ phận, tuổi nợ, ….
Sản xuất
 • Tự động thống kê đơn hàng và tồn kho để lập kế hoạch sản xuất chính xác các mã hàng cần sản xuất theo tuần/tháng. Khai báo năng lực sản xuất của các máy cho phép bộ phận kế hoạch bố trí chính xác số máy và ngày dự kiến cho các đơn hàng.
 • Theo dõi kế hoạch chi tiết cắt, may hàng ngày
 • Theo dõi tiến độ của các bộ phận cắt, may, QC
 • Đồng bộ phần mềm và máy móc giúp thống kê hàng ngày trở nên chính xác và thuận lợi. Cung cấp báo cáo kiểm soát tiến độ sản xuất hàng ngày chi tiết đến từng công đoạn của từng bộ phận.
 • Theo dõi và ghi nhận chi tiết kết quả phân loại và chất lượng sản phẩm, ghi nhận chi tiết tình trạng lỗi bằng các báo cáo chi tiết.

 

Bộ phận kho
 • Cho phép truy xuất lô sản phẩm theo bộ phận sản xuất, ngày tháng sản xuất, quy trình sản xuất… bằng QR code
 • Đối chiếu được chênh lệch nguyên vật liệu thực tế xuất dùng so với định mức ban đầu
 • Quản lý hàng hóa tồn kho đối với các sản phẩm may mặc theo mã quy cách (màu sắc, kích cỡ,..)
 • Quản lý được hàng lỗi của bộ phận cắt và may
 • Báo cáo nhật ký nhập kho thành phẩm
 • Quản lý sản lượng trên chuyền hàng ngày
 • Báo cáo nhập xuất tồn các loại vải (Các báo cáo trên hệ thống có chế độ enter để truy xuất chi tiết về dữ liệu gốc)
 • Tạo báo cáo hàng trong kho và những báo cáo khác như doanh thu hàng trong kho, doanh thu theo sản phẩm, doanh thu theo khu vực…
 • Báo cáo tình trạng của hàng tồn kho
 • Báo cáo số lượng, chất lượng của kho nguyên, phụ liệu.
Bộ phận kế toán
 • Theo dõi dòng tiền, bảng cân đối và lãi/lỗ trong thời gian thực. Hiểu lợi nhuận của doanh nghiệp, và nhiều hơn nữa.
 • Các khoản mục chi phí phát sinh như quảng cáo, vận chuyển, thuê cửa hàng… đòi hỏi kế toán các công ty may mặc cần có kế hoạch theo dõi, quản lý hiệu quả để tiết kiệm thời gian và công sức.
 •  Xác định hệ thống tiền mặt, công – nợ phải thu, phải trả,…
 •  Lưu trữ mọi loại hợp đồng, hóa đơn.
 •  Báo cáo tình hình tài chính theo một đơn vị thời gian nhất định
 •  Lưu trữ, xác lập chiến lược phát triển cho doanh nghiệp.
Ban giám đốc
 • Cung cấp cho Lãnh đạo những thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời nhất về tất cả các vấn đề liên quan đến tình hình sản xuất, kinh doanh, tình hình tài chính, nhân sự … của Công ty.
 • Tiết kiệm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp trong việc quản lý, từ đó giúp tăng doanh thu nhanh chóng và giảm thiểu được nhiều rủi ro.
 • Các dữ liệu trở nên khách quan hơn và liên kết thành một khối thống nhất, tất cả các kết quả về năng suất sẽ thể hiện bằng một con số chính xác.
 • Lên các báo cáo so sánh, đánh giá dựa trên các chỉ tiêu phù hợp với đặc thù của doanh nghiệp. 
 • Hỗ trợ giao việc trên phần mềm theo năng lực nhân sự, mức độ khó, phức tạp của công việc.
 • Hỗ trợ thu thập, phân tích dữ liệu cụ thể cho từng giai đoạn.

Bộ phận kinh doanh
 • Phần mềm quản lý ngành khai thác đá giúp cho người quản lý có thể cập nhật thường xuyên danh sách khách hàng, nhu cầu của từng khách hàng dựa trên việc phân tích các thông tin cá nhân, giao dịch trước đó.
 • Theo dõi số lượng và giá cả từng loại danh mục sản phẩm. Đây là cơ sở phân tích xu hướng tiêu thụ, nhu cầu của khách hàng.
 • Việc cập nhật thông tin đơn hàng, trạng thái đơn hàng, các điều khoản khác thực hiện nhanh chóng qua đó doanh nghiệp chuẩn bị các nguồn lực, nhân lực, kho bãi, điều độ sản xuất, điều độ vận tải được tối ưu hóa.
 • Cập nhật và kiểm soát liên tục thông tin về quá trình xuất hàng (xe ra, vào khi nhận hàng) và theo dõi vận chuyển các đầu xe cho từng cung đường cũng như sản lượng.
 • Kế thừa dữ liệu từ đơn hàng bán. Theo dõi tiến độ thực hiện đơn hàng, hợp đồng bán (giao hàng đúng lượng, đúng hạn).
 • Quản lý doanh thu của từng loại đá theo ngày, theo tuần, theo tháng, theo năm,… Cập nhật tình trạng đặt hàng, mua hàng bằng biểu đồ giúp cho người quản lý có thể theo dõi sát sao và khoa học nhất về sản phẩm của mình.
 • Quản lý việc cho phép/không cho phép xuất hàng âm; cảnh báo xuất âm, xuất vượt mức tồn kho tối thiểu.
Bộ phận mua hàng
 • Giảm thiểu tối đa các giao dịch nội bộ liên quan tới quá trình mua và cung ứng vật tư.
 • Giảm thiểu các sai sót liên quan đến các yếu tố về kỹ thuật, chất lượng, nguồn gốc của vật tư mua về.
 • Giúp kiểm soát tốt nhất về chất lượng nhà cung cấp trong quá trình mua và nhập hàng.
 • Kiểm soát và tối ưu hoạt động mua hàng đáp ứng được yêu cầu nhiều biến động của hoạt động sản xuất.
 • Kiểm soát vòng quay hàng tồn kho, chu kỳ nhập hàng, tính toán nhu cầu vật tư phù hợp với từng giai đoạn và đáp ứng kế hoạch sản xuất.
 • Công cụ tra cứu giá, lịch sử giao dịch theo vật tư/ hàng hóa, theo nhà cung cấp có quyết định mua nhanh chóng và hiệu quả.
Bộ phận sản xuất
 • Có sự tham gia của tất cả các bộ phận tại nhà máy (Quản đốc nhà máy và các phòng ban, bộ phận trực thuộc)
 • Tiếp nhận đơn hàng từ phòng kinh doanh. Phần mềm có thể liên module sản xuất với module kinh doanh. Các đơn đặt hàng là cơ sở để lập ra đơn hàng sản xuất (đơn hàng nội bộ)
 • Kế hoạch khai thác được xây dựng dựa trên số lượng đơn hàng, số lượng hàng trong đơn hàng, lượng tồn kho,… Khi sử dụng phần mềm quản lý ngành khai thác đá thì mọi dữ liệu sẽ được đồng bộ.
 • Các kế hoạch, báo cáo được tạo một cách tự động hóa dựa trên những cơ sở dữ liệu đã được lưu trữ trên phần mềm
 • Theo dõi tiến độ khai thác đá căn cứ vào hệ thống lệnh và bộ phận thống kế nhập dữ liệu vào hệ thống  so với kế hoạch sản xuất
Bộ phận kho
 • Cho phép khai báo, theo dõi nhập/xuất và báo cáo tồn kho theo mặt hàng, nhóm hàng giúp quản lý sát sao, tránh thất thoát.
 • Giảm thiểu thời gian thao tác và nâng cao hiệu quả quản trị kho hàng.
 • Đáp ứng tốt cho công tác quản trị và đánh giá hiệu quả hoạt động của bộ phận kho.
 • Tự động cảnh báo khi vật tư chạm tới mức tồn kho tối thiểu để doanh nghiệp có kế hoạch nhập hàng sớm
 • Chủ động trong công tác nhập/ xuất kho do sự liên kết và kế thừa dữ liệu trực tiếp trên phần mềm.
 • Đáp ứng tốt cho công tác quản trị và đánh giá hiệu quả hoạt động của bộ phận kho.
 • Khai báo kho – Nhập tồn kho ban đầu – Lệnh điều chuyển – Xuất kho – Chuyển kho – Kiểm duyệt – Công nợ với nhà cung cấp và thực hiện thanh toán nhanh chóng, dễ dàng trên phần mềm giúp các mỏ theo dõi và kiểm soát kịp thời tình hình kho hàng.
Bộ phận kế toán
 • Xác định tình hình tài chính của công ty, biết được nguồn thu và  khoản chi cụ thể.
 • Cập nhật các báo cáo nguồn thu chi hàng ngày/giờ giúp cho việc cân đối các khoản thu chi được hiệu quả hơn trong quá trình hoạt động.
 • Giám sát công nợ phải thu của khách hàng theo nhiều tiêu thức khác nhau. Hiển thị số dư công nợ tức thời của khách hàng tại thời điểm lập chứng từ, đối chiếu với hạn mức tín dụng cho phép (nếu vượt quá không cho xuất hàng).
 • Theo dõi và quản lý tuổi nợ, công nợ để nhanh chóng thu hồi vốn
 • Quản lý và thu hồi công nợ là một vấn đề quan trọng nếu không kịp thu hồi dẫn đến việc chiếm dụng vốn, phát sinh nhiều chi phí ngoài ý muốn.
 • Giúp doanh nghiệp kiểm tra các vấn đề về công nợ của khách hàng nhanh chóng, chính xác
 • Kế hoạch chi tiêu theo ngày, các khoản vay ngân hàng, công nợ phải thu, phải trả, nội bộ theo từng chi nhánh
 • Hỗ trợ tối đa các công tác nghiệp vụ yêu cầu sự chính xác cao như tính giá vốn, tính giá thành sản phẩm.
 • Hỗ trợ tối đa trong việc phân tích, tổng hợp kết quả sản xuất kinh doanh toàn hệ thống
Ban giám đốc
 • Lãnh đạo nắm bắt được tình hình hoạt động thực tế của doanh nghiệp sản xuất bánh kẹo kịp thời tại thời điểm hiện tại
 • Trao đổi thông tin, kết nối dữ liệu làm việc giữa các phòng ban là không kịp thời và chia sẻ được với nhau.
 • Kết nối thông tin từ bộ phận sản xuất tới các bộ phận văn phòng, giám sát  và không phụ thuộc vào không gian địa lý của văn phòng và nhà máy sản xuất.
Kinh doanh
 • Tiến hành lập các dự toán giá cả trước khi bắt tay vào giới thiệu các sản phẩm mới
 • Dữ liệu giữa nhân viên thị trường được kết nối với bộ phận kế toán, kho, quản lý đơn hàng nên thông tin thông suốt, chính xác tuyệt đối, cơ chế tính toán tự động hoàn toàn do đó tăng tốc độ làm việc gấp nhiều lần so với phương pháp thủ công trước kia. Mọi hoạt động của công ty trở nên trơn tru, đồng bộ.
 • Quản lý quá trình giao hàng, bán hàng.
 • Phần mềm cho phép quản lý các chương trình khuyến mại hoàn toàn tự động và thiết kế mở như: thời gian áp dụng, sản phẩm, khách hàng, hàng tặng hàng hoặc hàng tặng hàng khác, khuyến mại theo số lượng bán,…
 • Nhân viên thị trường sử dụng các thiết bị smart phone, máy tính bảng để đi khách hàng có thể xem doanh số, công nợ, hàng tồn kho,…
Mua hàng
 • Quản lý giá nguyên liệu với nhà cung cấp tốt hơn và quản lý chiến lược mua sắm
 • Quản lý và kiểm soát chi phí sản phẩm thông qua các phương pháp chi phí sản phẩm
 • Báo cáo khối công việc của doanh nghiệp và đánh mức độ uy tín của nhà đặt hàng để nhận đơn đặt hàng từ khách hàng.
 • Xem lịch sử giao dịch của đơn hàng mua nguyên vật liệu trước đây.
 • Xem số liệu nguyên vật liệu tồn kho để có quyết định mua phù hợp.
 • Quản lý đề xuất mua nguyên vật liệu: từ báo giá đến chọn nhà cung cấp.
 • Quản lý tình trạng mua nguyên vật liệu: duyệt, không duyệt, đề xuất khác.
 • Quản lý danh sách đơn đặt hàng.
 • Lập phiếu mua hàng, phiếu nhập kho.
 • Quản lý danh sách mua hàng.
 • Quản lý công nợ phải trả nhà cung cấp.
Sản xuất
 • Tiếp nhận yêu cầu sản xuất từ phòng kinh doanh, lập lệnh sản xuất theo yêu cầu sản xuất, lập định mức tiêu hao, tính tiêu hao nguyên liệu theo từng lệnh, kiểm kê sản phẩm và thống kê sản lượng hoàn thành theo từng công đoạn sản xuất, kiểm soát tiến độ sản xuất.
 • Cho phép nhà máy xây dựng các định mức nguyên vật liệu cho các loại sản phẩm.
 • Hệ thống cho phép xây dựng định mức nhiều cấp, xác định các công đoạn sản xuất và các nguồn lực tương ứng sử dụng trong từng công đoạn đối với từng sản phẩm.
 • Hỗ trợ việc tính toán các yêu cầu về nguyên vật liệu dựa theo kế hoạch sản xuất.
 • Trên cơ sở thông tin về kế hoạch sản xuất, phân tích năng lực và nguồn lực của hệ thống sản xuất,
 • Tự động tính toán nhu cầu nguyên vật liệu để có các hành động như gửi yêu cầu mua nguyên vật liệu để thực hiện công tác mua nguyên vật liệu phục vụ sản xuất.
 • Theo dõi tiến độ sản xuất từng lô sản phẩm và lệnh sản xuất
 • Theo dõi tiến độ sản xuất từng công đoạn
Bộ phận kho
 • Tự động cảnh báo hàng tồn theo kho, ngành nhóm hàng, nhà cung cấp hoặc từng mặt hàng theo nhiều điều kiện khác nhau.
 • Quản lý được hạn sử dụng hàng hoá.
 • Quản lý nhập/ xuất tồn kho theo lô, date, quản lý tồn kho theo khách hàng, thống kê hàng xuất kho không theo phiếu,… Từ đó tối ưu kiểm soát cho doanh nghiệp.
 • Phân tích hiệu suất hàng trong kho với khả năng phân tích hàng tồn kho
 •  Tích hợp với máy quét mã vạch để cập nhật xuất – nhập kho thay vì phải ghi chép thủ công.
Bộ phận Kế toán
 • Hỗ trợ kế toán, báo cáo: đưa ra những báo cáo chi tiết, tổng quan về tình hình hoạt động của mỗi chi nhánh. Mọi báo cáo về số liệu doanh thu, dòng tiền vào ra, số lượng đơn hàng được bán ra đều được, thu chi công nợ, giá thành sản phẩm, kết quả hoạt động kinh doanh.. của mỗi chi nhánh, cửa hàng đều được bạn nắm rõ thông qua phần mềm quản lý.
 • Phần mềm thống kê toàn bộ công nợ phải thu của khách hàng giúp bộ phận kế toán công nợ rà soát được các công nợ đến hạn.