Xuất khẩu hàng hóa sang Mỹ khởi sắc, đạt hơn 5 tỷ USD

22.02.2019
Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, xuất khẩu hàng hóa sang Mỹ đã khởi sắc ngay từ tháng đầu năm 2019, với kim ngạch đạt hơn 5,151 tỷ USD. Kết quả này tăng tới 42,1%, tương đương con số tuyệt đối 1,527 tỷ USD so với cùng kỳ 2018.
anh minh họa

Ảnh minh họa

Đáng chú ý, tốc độ tăng trưởng xuất khẩu sang thị trường này đã gấp tới 4,7 lần tốc độ bình quân chung cả nước. Đây là điểm hiếm khi xảy ra, thậm chí không ít giai đoạn tăng trưởng xuất khẩu sang Mỹ còn thấp hơn mức bình quân của cả nước.

Dệt may dẫn đầu trong nhóm các mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu tỷ USD. Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu dệt may của Việt Nam sang Mỹ trong tháng 1 đạt 1,591 tỷ USD, tăng hơn 34%. Theo một số DN, giá xuất khẩu sang Mỹ có dấu hiệu tích cực, được giá hơn so với trước.

Xuất khẩu điện thoại sang Mỹ trong tháng 1 tăng tới 121%, đạt 473 triệu USD (tăng 259 triệu USD so cùng kỳ). Ngoài ra, số liệu thống kê cũng cho thấy, có đến 8 nhóm hàng xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ đạt kim ngạch trên 100 triệu USD.

Trong tháng 1, thị trường xuất khẩu Mỹ chiếm 23,3% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước, năm 2018 thị trường này chiếm tỷ trọng 19,52% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước.

Theo: kinhtedothi

Tin trước: 8 công việc kế toán doanh nghiệp cần làm trong tháng 3/2019

Tin tiếp: “Nợ công Việt Nam 61,4% GDP, so với các nước khác không là gì”!