4 tháng đầu năm 2019, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 9,2%

05.06.2019

Tính chung 4 tháng đầu năm 2019, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) ước tính tăng 9,2% so với cùng kỳ năm trước.

Theo số liệu Tổng cục Thống kê vừa công bố, sản xuất công nghiệp tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2019 đạt kết quả tăng khá so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 4 tháng đầu năm 2019, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) ước tính tăng 9,2% so với cùng kỳ năm trước.

Đặc biệt, riêng ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 10,9%, đóng góp 8,3 điểm phần trăm vào mức tăng chung; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 9,2%, đóng góp 0,8 điểm phần trăm; ngành cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 7,3%, đóng góp 0,1 điểm phần trăm; riêng ngành khai khoáng tương đương cùng kỳ năm trước (khai thác than tăng 13%, khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên giảm 4,1%).

Trong tháng 4.2019, chỉ số IIP ước tính tăng 0,6% so với tháng 3.2019 và tăng 9,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó ngành khai khoáng tăng 2%; ngành chế biến, chế tạo tăng 10,5%; sản xuất và phân phối điện tăng 9,4%; cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 6,8%.

Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu 4 tháng đầu năm 2019 tăng cao so với cùng kỳ năm trước là: Xăng, dầu (tăng 70,3%); sắt, thép thô (tăng 67,1%); tivi (tăng 42,6%); khí hóa lỏng (LPG) tăng 29,8%; vải dệt từ sợi nhân tạo (tăng 19,5%)…

Trong 4 tháng đầu năm 2019, 59/63 tỉnh, thành phố có chỉ số sản xuất công nghiệp tăng so với cùng kỳ năm trước. Trong đó Thanh Hóa dẫn đầu với mức tăng 42,8%; Trà Vinh tăng 38,3%;  Hà Tĩnh tăng 34,9%.

Lý giải nguyên nhân chỉ số sản xuất công nghiệp tại Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Trà Vinh tăng cao, Tổng cục Thống kê nhấn mạnh về sự đóng góp của Cty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn mới đi vào sản xuất từ giữa năm 2018; Cty Nhiệt điện Duyên Hải tăng sản lượng điện sản xuất; hoạt động sản xuất của Tập đoàn Formosa ổn định…

Tổng cục Thống kê cũng nêu rõ, chỉ số sản xuất công nghiệp 4 tháng năm 2019 so với cùng kỳ năm trước của một số địa phương có quy mô công nghiệp lớn như: Hải Phòng tăng 23%; Quảng Ninh tăng 13,2%; Vĩnh Phúc tăng 12,9%…

Theo: laodong.vn

Tin trước: Định khoản NV 57

Tin tiếp: Doanh nghiệp FDI và những nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững