7.17. Phiếu xuất kho

15.10.2018

Chứng từ Phiếu xuất kho dùng trong các trường hợp xuất kho nội bộ như xuất chuyển kho nội bộ, kiểm kê thiếu, xuất NVL sản xuất,…

Bạn có thể vào màn hình chứng từ Phiếu xuất kho qua Menu Chứng từ.

Hoặc click vào biểu tượng Phiếu xuất kho trên màn hình chính.

Bạn có thể chọn các chức năng được liệt kê trên thanh tiêu đề bảng.

… Hoặc các nút chức năng chính trên màn hình hiển thị.

Hoặc Click chuột phải để thực hiện các chức năng trong danh sách hiện ra.

Trợ giúp (F1) – Gọi tới Video hướng dẫn sử dụng Phiếu xuất kho trên phần mềm.

Chọn Quy trình (Ctrl + F1) để xem quy trình thực hiện Phiếu xuất kho trong tài liệu Giới thiệu sản phẩm của Meliasoft 2018.

F2 – Thêm mới. Hoặc Click chuột phải và chọn Thêm mới Phiếu xuất kho (F2).

Khai báo ngày và số chứng từ phiếu xuất.

Dùng phím SpaceBar để thay đổi giữa các mã tiền tệ sử dụng. Danh sách mã tiền tệ được khai báo trong phần quản trị hệ thống.

Tùy chọn đánh dấu chuyển chứng từ sang Database bản Thuế.

Mã giao dịch được chọn trong Danh mục giao dịch vật tư.

Mã đối tượng phiếu xuất được chọn trong Danh mục đối tượng.

Khai báo nội dung thông tin diễn giải cho phiếu xuất kho.

Chọn xe vận chuyển trong Danh mục xe vận chuyển (nếu có theo dõi).

Chọn mã vật tư xuất trong Danh mục vật tư, hàng hóa.

Nhập Mã vạch xuất – Mã vạch nhập nếu có theo dõi theo mã vạch.

Khai báo Mã kho xuất – Mã kho nhập và định khoản Nợ – Có tương ứng.

Chọn Mã hợp đồng, Mã sản phẩm nếu TK khai báo có theo dõi chi tiết theo hợp đồng, sản phẩm/công trình.

Khai báo lô nhập – xuất tương ứng nếu có theo dõi chi tiết theo lô.

Chọn Mã khoản mục trong Danh mục khoản mục phí nếu tài khoản khai báo là tài khoản chi phí (chi tiết theo khoản mục).

Khai báo số lượng vật tư xuất kho. Thông tin đơn giá có thể bỏ trống để chương trình tự động cập nhật sau khi tính giá vốn.

F12 – Chuyển sang tab chi tiết 2.

Tại đây lưu các thông tin giá vốn vật tư hàng hóa, thông tin thuế VAT (nếu có).

F12 – Chuyển sang tab chi tiết 3.

Tại đây lưu các thông tin quản lý mở rộng. Các tiêu chí sẽ được tùy biến theo yêu cầu quản lý của người dùng.

F12 – Chuyển sang các tab chi tiết khác.

Dùng phím SpaceBar để chọn đơn vị nhận nếu đơn vị có nhiều đơn vị sử dụng.

Chương trình hiện bảng khai báo các thông tin của phiếu nhập tại đơn vị nhận.

Chọn kho nhập tương ứng. TH xuất điều chuyển kho sẽ chọn kho nhập ở đây.

F2 – Thêm mới chứng từ.

Thanh tiện ích giúp bạn có thể tạo phiếu nhanh hơn.

Chọn Lấy dữ liệu từ excel.

F2 – Thêm mới.

Chọn “Từ nhóm vật tư”.

Dùng phím SpaceBar để chọn các nhóm vật tư và nhập số lượng tương ứng vào ô bên cạnh.

Chương trình căn cứ vào định mức nhóm của từng vật tư trong nhóm để tạo phiếu.

Từ lệnh Sản xuất/Định mức (Đơn đặt hàng).

Nhấn Spacebar để tích chọn, Ctrl+A – Chọn tất cả, Ctrl+U – Bỏ chọn.

Chương trình sẽ yêu cầu nhập Mã khoản mục nếu TK Nợ hoặc Có theo dõi theo khoản mục.

Tương tự, bạn cũng có thể thực hiện tạo nhanh Phiếu xuất lấy dữ liệu từ 2 chức năng này.

F3 – Xem/Sửa chứng từ.

F8 – Xóa chứng từ.

F6 – Gộp chứng từ đã tích chọn.

F8 – Xóa chứng từ.

Ctrl+F7 – Xem trước khi in.

F9 – Lọc chứng từ.

Tùy chọn đánh dấu post sang Database bản thuế.

Tùy chọn chuyển sang Module khác (nếu có nhiều module quản lý khác nhau).

Tùy chọn các Module trong danh sách hiện ra.

Bạn có thể cập nhật tình trạng chi tiết cho chứng từ bằng cách click chuột tại ô tình trạng chi tiết để nhập.

Bạn có thể chọn trạng thái cho chứng từ nếu có sử dụng quy trình duyệt chứng từ.

Bạn có thể lên các báo cáo kho để xem số liệu liên quan tới phiếu xuất kho.

Lên báo cáo Bảng kê phiếu xuất.

Bạn có thể F3 – Xem, sửa chứng từ.

Ctrl+F7 – Xem mẫu in Báo cáo.

Tin trước: 7.16. Hàng bán bị trả lại

Tin tiếp: 7.18. Phiếu xuất lắp ráp