Quản lý chi phí trả trước – công cụ dụng cụ

14.06.2023

Quản lý chi phí trả trước, công cụ dụng cụ

Tổng quan:

    • Quản lý chi phí trả trước, công cụ dụng cụ là module dùng để khai báo và theo dõi tình hình biến động công cụ dụng cụ, chi phí trả trước trong kỳ. 

 

Những điểm chính:

Quy trình quản lý chi phí trả trước, công cụ dụng cụ

  • Quản lý các thông tin chi tiết, thông số kỹ thuật của công cụ dụng cụ
  • Theo dõi tình hình biến động công cụ dụng cụ, chi phí trả trước
  • Tự động phân bổ và hạch toán giá trị công cụ vào chi phí trong kỳ theo một trong các phương pháp: đường thẳng, tỷ lệ.

Hình ảnh trên phần mềm:

Màn hình truy cập phân hệ

Giao diện khai báo chi tiết thông tin của công cụ dụng cụ, chi phí trả trước

 

 

Hệ thống báo cáo đầy đủ, chi tiết.

Hướng dẫn thực hành nhập liệu một số nghiệp vụ cơ bản (Xem đầy đủ bộ số liệu 60 nghiệp vụ Tại đây).

Nghiệp vụ số 18

Xem định khoản 

Xem video

Xuất kho dụng cụ C1 dùng cho phân xưởng sản xuất theo phiếu xuất kho số 0005 ngày 10 tháng 01 năm 2022 số lượng là 120 cái và phân bổ dần trong 24 kỳ, bắt đầu từ tháng 1 năm 202

Nghiệp vụ số 51

Xem định khoản 

Xem video 

Chi tiền mặt thanh toán tiền lắp đặt hệ thống chiếu sáng cửa hàng bán SP theo PC số 0020 ngày 30 tháng 01 năm 2022, số tiền 12.000.000đ. Khoản chi này được phân bổ cho 12 kỳ và kế toán đã phân bổ cho kỳ này.

Tin trước: Quản lý tiền lương

Tin tiếp: Những điểm khác biệt giữa phần mềm ERP và phần mềm kế toán