Quản lý tài sản

15.06.2023

Quản lý tài sản

Tổng quan:

    • Quản lý tài sản, máy móc thiết bị là module hỗ trợ các bộ phận kế toán, hành chính, cơ điện, kỹ thuật và sản xuất quản lý hệ thống nhà xưởng, văn phòng, máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải (gọi chung là thiết bị, tài sản)…của doanh nghiệp. Quản lý từ thông tin hồ sơ tài sản, thiết bị đến kế hoạch bảo dưỡng tài sản, thiết bị; cảnh báo và theo dõi thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa tài sản, thiết bị; cập nhật và tra cứu nhật trình, nhật ký vận hành của thiết bị… giúp giảm thiểu tình trạng hỏng hóc, nâng cao năng suất và hiệu quả của hoạt động khai thác, vận hành tài sản, thiết bị của doanh nghiệp.

 

Những điểm chính:

Quy trình quản lý tài sản

Quy trình theo dõi, sửa chữa bảo dưỡng thiết bị, tài sản

  • Quản lý các thông tin chi tiết, thông số kỹ thuật của tài sản, thiết bị.
  • Khai báo kế hoạch bảo hành, bảo dưỡng, thay thế linh phụ kiện, thiết bị.
  • Theo dõi thực tế việc bảo hành, bảo dưỡng, thay thế thiết bị.
  • Kết nối với các bộ phận liên quan để lập kế hoạch thay thế tối ưu.
  • Hệ thống cảnh báo đa dạng…

Hình ảnh trên phần mềm:

Màn hình truy cập phân hệ

Giao diện khai báo chi tiết các thông số kỹ thuật, thông tin của tài sản

Tab “Chi tiết” phục vụ việc khai báo kế hoạch và thực hiện công việc bảo hành, bảo dưỡng thiết bị

Khai báo chi tiết việc bảo hành, bảo trì, bảo dưỡng thay thế thiết bị

Màn hình khai báo chi tiết (có thể lấy lên từ excel theo mẫu của Meliasoft).

Hệ thống báo cáo tài sản đầy đủ, chi tiết.

 

Chương trình có thể đưa ra các báo cáo cảnh báo giúp người dùng xây dựng kế hoạch vận hành tài sản phù hợp.

Hướng dẫn thực hành nhập liệu một số nghiệp vụ cơ bản (Xem đầy đủ bộ số liệu 60 nghiệp vụ Tại đây).

Nghiệp vụ số 22

Xem định khoản 

Xem video 

Mua một máy tiện trả bằng TGNH và đã nhận được Giấy báo nợ của NH ngày 10 tháng 01 năm 2022 về khoản tiền chuyển trả theo hoá đơn GTGT CK/11T số 0004455 của xí nghiệp cơ khí lắp máy số 2:

– Giá mua chưa có thuế GTGT: 30.000.000đ

– Thuế suất thuế GTGT:10%

– Tiền thuế GTGT: 3.000.000đ

– Tổng tiền thanh toán: 33.000.000đ

Tiền vận chuyển lắp đặt chạy thử được nhân viên Nguyễn Văn Bốn trả bằng tiền mặt theo phiếu chi số 0006 ngày 10 tháng 01 năm 2022 là 1.000.000 đồng.

TSCĐ được đưa vào sử dụng và đăng ký sử dụng trong 6 năm. TSCĐ được mua bằng nguồn vốn khấu hao. (Biên bản giao nhận số: 01 ngày 10 tháng 01 năm 2022 mã tài sản 0105)

Nghiệp vụ số 58

Xem định khoản 

Xem video 

Trích khấu hao TSCĐ ( tính theo chức năng tự động trong phần mềm)

– Bộ phận sản xuất:                      4.305.556

– Bộ phận bán hàng:                     7.500.000

– Bộ phận quản lý doanh nghiệp :   2.000.000

Tin trước: Những điểm khác biệt giữa phần mềm ERP và phần mềm kế toán

Tin tiếp: Meliasoft trân trọng gửi Quý khách hàng kế hoạch du lịch hè 2023