7.15.2. Hóa đơn bán hàng Siêu thị

15.10.2018

Bạn có thể vào màn hình chứng từ Hóa đơn bán hàng (Bán lẻ) qua Menu Chứng từ.

Chứng từ Hóa đơn Siêu thị (Bán lẻ) được sử dụng để cập nhật các phát sinh xuất bán hàng hóa tại siêu thị.

Bạn có thể chọn các chức năng được liệt kê trên thanh tiêu đề bảng.

… Hoặc các nút chức năng chính trên màn hình hiển thị.

Hoặc Click chuột phải để thực hiện các chức năng trong danh sách hiện ra.

Trợ giúp (F1) – Gọi tới Video hướng dẫn sử dụng Hóa đơn bán hàng (Bán lẻ) trên phần mềm.

Chọn Quy trình (Ctrl + F1) để xem quy trình thực hiện Hóa đơn bán hàng (Bán lẻ) trong tài liệu Giới thiệu sản phẩm của Meliasoft 2018.

F2 – Thêm mới. Hoặc Click chuột phải và chọn Thêm mới Hóa đơn bán hàng (bán lẻ) (F2).

Ngày sẽ là ngày hệ thống hiện tại khi thêm mới chứng từ. Số chứng từ sẽ tự động tăng dần theo số chứng từ trước đó.

Mã tiền tệ là đơn vị tiền mà đơn vị sử dụng để hạch toán. Tỷ giá sẽ nhảy theo mã tiền tệ khai báo.

Chọn Giao dịch Bán lẻ tiền mặt hay Thanh toán qua thẻ.

Nhân viên thu ngân tít mã vạch của hàng hóa bán ra hoặc cũng có thể nhập ký tự liên quan đến mã vạch.

Khi nhập xong mã vạch, thông tin hàng bán sẽ được hiển thị tại màn hình dưới. Nếu có sử dụng Bảng giá mua/bán, đơn giá của hàng bán sẽ nhảy ra (nếu có).

Khi tít mã vạch hoặc Enter một lần nữa, chương trình sẽ đưa ra màn hình lựa chọn.

Chọn Yes – Thêm mới 1 dòng hàng hóa, No – không thực hiện.

Bạn có thể nhập lại Số lượng và Đơn giá cho mã hàng.

F12 – Chuyển sang tab chi tiết 2.

Tại tab chi tiết 2 lưu các thông tin thuế, giá vốn hàng bán và các chi phí liên quan khác.

F12 – Chuyển sang tab chi tiết 3.

Tại đây lưu các thông tin quản lý mở rộng, các tiêu thức quản lý có thể tùy biến theo yêu cầu người sử dụng.

F12 – Chuyển sang các tab chi tiết khác.

Nhập mã thẻ tích điểm để tính chiết khấu cho khách hàng nếu khách hàng có Thẻ tích điểm.

Chọn Tính chiết khấu nếu khách hàng đã đủ điều kiện tích điểm để nhận chiết khấu.

Nhấn Thanh toán (F7) để in hóa đơn cho khách hàng.

Alt+C – Chấp nhận lưu chứng từ.

F3 – Sửa chứng từ.

F6 – Gộp các chứng từ đã tích chọn.

F8 – Xóa chứng từ.

Ctrl+F7 – Xem trước khi in.

Tùy chọn đánh dấu post sang Database bản thuế.

Bạn có thể cập nhật tình trạng chi tiết cho chứng từ bằng cách click chuột tại ô tình trạng chi tiết để nhập.

Bạn có thể chọn trạng thái cho chứng từ nếu có sử dụng quy trình duyệt chứng từ.

Esc – Thoát màn hình.

Bạn có thể lên các báo cáo để theo dõi các chứng từ phát sinh.

Nhập điều kiện lọc để lên báo cáo.

Bạn có thể F3 – Xem/Sửa chứng từ ngay trên màn hình báo cáo.

Ctrl+F7 – Xem mẫu in Báo cáo.

Tin trước: 7.15.1. Hóa đơn bán hàng

Tin tiếp: 7.16. Hàng bán bị trả lại