Vai trò khác nhau giữa phần mềm kế toán và giải pháp ERP

22.05.2023

Thực tế, cả phần mềm kế toán và giải pháp ERP đều là những công cụ có vai trò quan trọng trong việc quản lý doanh nghiệp của các nhà lãnh đạo. Tuy nhiên, về bản chất chúng có những tính năng khác nhau mà bạn nên nắm rõ để tránh nhầm lẫn.

1. Về tính năng chung:

Phần mềm kế toán tác dụng chính là giúp kế toán viên xử lý các số liệu đầu vào theo hình thức tự động nhanh chóng, giảm chi phí thời gian với việc xử lý thủ công. Trên cơ sở đó phần mềm sẽ xuất ra các báo cáo kế toán đánh giá thực trạng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp theo tiêu chuẩn của kế toán Nhà nước Việt Nam. Giải pháp ERP với mục đích chính là giúp doanh nghiệp quản lý các nguồn lực hiệu quả hơn. Vì thế giải pháp ERP có vai trò quản lý nhiều hơn là vai trò kế toán.

2. Chi tiết về sự khác nhau:

+ Phần mềm kế toán có đầu vào là kết quả của tất cả hoạt động của doanh nghiệp (mua bán hàng hoá vật tư, thu chi tiền mặt, tiền gửi…) còn hệ thống ERP thực hiện các công việc lập kế hoạch và điều hành để tạo ra các hoạt động của doanh nghiệp.

Giải pháp ERP quản lý số liệu trên phiếu xuất vật tư về nguyên nhân, nguồn gốc các số liệu trên phiếu xuấtnguyên nhân tại sao có các số liệu trên phiếu xuất, còn phần mềm kế toán chỉ có thể sử dụng số liệu có sẵn trên phiếu xuất để quản lý tồn kho và đưa ra các báo cáo thống kê.

Giải pháp ERP kiểm soát số liệu trên phiếu xuất vật tư theo một quy trình hoặc quy tắc nhất định, còn phần mềm kế toán không có khả năng này. Ví dụ với giải pháp ERP số lượng vật tư xuất phải nằm trong khuôn khổ định mức vật tư cho sản phẩm, và số lượng sản phẩm lại phụ thuộc kế hoạch sản xuất…Đối với phần mềm kế toán kho xuất bao nhiêu thì bộ phận kế toán sử dụng số liệu tương ứng mà không thể kết luận được rằng số liệu này là đủ hay thiếu.

Tin trước: 11 bài học từ các doanh nghiệp ứng dụng ERP thành công tại Việt Nam

Tin tiếp: Hệ thống ERP là gì? Ứng dụng hệ thống quản lý doanh nghiệp ERP